2023-01-25 Artykuł

Żelazo i kwas foliowy pełnią ważną funkcję w przebiegu ciąży. U kobiet ciężarnych często obserwuje się niewystarczające ilości tych związków w organizmie. Dlatego też rekomenduje się ich suplementację w celu zapobiegania ich niedoborom. Oba te związki odgrywają ogromnie ważną rolę w prawidłowym przebiegu ciąży – zarówno w kontekście stanu zdrowia dziecka, jak i noszącej go w swoim łonie matki.

Wbrew pozorom niewystarczający poziom żelaza u kobiet będących w ciąży to dość powszechne zjawisko. Badania pokazują, że w krajach uprzemysłowionych niedobór żelaza w okresie porodu może dotyczyć nawet 30–50% kobiet. Potwierdzają to także analizy WHO, zgodnie z którymi niedobór żelaza to jeden z najczęstszych niedoborów składników odżywczych u kobiet w ciąży. Światowa Organizacja Zdrowia oceniła rozpowszechnienie tego zjawiska w 2011 r. na 38,2% w populacji ogólnej.

Z czego wynikają tak duże niedobory żelaza u kobiet w okresie ciąży? Za główną przyczynę uważa się najczęściej niewystarczającą podaż tego związku wraz z dietą. 

Copyright © Medyk sp. z o.o