2022-12-08 Artykuł
Niedobór żelaza upośledza rozwój psychomotoryczny dziecka. Jest niedocenianym czynnikiem ryzyka zakrzepowo-zatorowego u dzieci. Przypuszcza się, że niedobór żelaza może powodować zaburzenia snu u dzieci, być przyczyną napadów bezdechu. Zwiększa ryzyko wystąpienia drgawek gorączkowych u dzieci. Może współistnieć z próchnicą wczesnego dzieciństwa. Niedokrwistość z niedoboru żelaza jest najczęstszą chorobą układu krwiotwórczego wieku dziecięcego.
 
Oprócz niedokrwistości z niedoboru żelaza u dzieci istnieją inne wskazania do suplementacji żelaza. Tytułem przykładu, suplementację żelazem należy prowadzić nawet w przypadku prawidłowego badania morfologii krwi i prawidłowych parametrów gospodarki żelazem w następujących grupach dzieci: dzieci urodzone przedwcześnie, dzieci urodzone o czasie z małą masą urodzeniową (2000 g – 2500 g), dzieci z ciąż mnogich, dzieci matek z niedokrwistością w okresie ciąży. Dane z piśmiennictwa wskazują, że u dzieci często stwierdza się niewystarczającą podaż żelaza. W okresie intensywnego wzrostu wraz z powiększaniem się objętości krwi i tworzeniem rezerw żelaza potrzebne są jego dodatkowe ilości. Istotną rolę w zapobieganiu niedoborom żelaza u dzieci odgrywa odpowiednio zbilansowana dieta oraz dodatkowe podawanie suplementów diety bogatych w żelazo, na przykład w postaci płynnej, jak i w tabletkach.

Copyright © Medyk sp. z o.o