2022-11-18 Aktualności
Według danych NIZP PZH-PIB od początku sezonu grypowego już 1 012 351 osób zachorowało lub mogło zachorować na grypę, a 3036 pacjentów poddano hospitalizacji z powodu ciężkiego przebiegu choroby. Jednocześnie z danych Centrum e-Zdrowia wynika, że od początku września do końca trzeciego tygodnia października zaraportowano zaledwie 391 tys. szczepień, w tym tylko 59 839 szczepień przeciw grypie zrealizowano w aptekach. Dane te mogą oznaczać, że Polska nie osiągnie nawet 7% poziomu wyszczepialności populacji, pomimo wprowadzenia bezpłatnej usługi szczepień przez Ministerstwo Zdrowia. Dlatego też eksperci apelują do Ministra Zdrowia o wprowadzenie e-skierowań na szczepienie przeciw grypie dla wszystkich Polaków w ramach zachęcenia do poddania się profilaktyce. Zbliżająca się fala zachorowań będzie szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży, dzieci, osób przewlekle chorych czy w wieku 65+.
 
 
Konsultanci krajowi ds. pediatrii (prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska), zdrowia publicznego (prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas), medycyny rodzinnej (dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas) oraz epidemiologii (dr hab. n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz) wraz z przewodniczącym Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy (prof. dr hab. n. med. Adam Antczak) wystosowali list w sprawie wprowadzenia powszechnego systemu e-skierowań na szczepienie przeciw grypie do Ministra Zdrowia, Adama Niedzielskiego oraz Sekretarza Stanu ds. Cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Janusza Cieszyńskiego. Jak czytamy:
Współwystępowanie obu wirusów w populacji w pierwszym kwartale przyszłego roku szczególnie zagrozi osobom należącym do grup ryzyka, narażonym na ciężki przebieg choroby, jak i powikłania pogrypowe. Wpłynie to również na system ochrony zdrowia, wywołując dodatkowe obciążenia w szpitalach oraz presję na personel medyczny, którzy prawie od trzech lat mierzy się z pandemią oraz jej konsekwencjami (...) Wierzymy, że prezentowanymi działaniami w obszarze szczepień profilaktycznych możemy zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów, w szczególności tych należących do grup ryzyka.
 
 
E-skierowania byłyby analogicznym rozwiązaniem do podejścia stosowanego przy szczepieniach przeciw COVID-19. Tym sposobem pacjenci mieliby utorowaną ścieżkę do zabezpieczenia się przed dwoma wirusami. W liście specjaliści apelują również o wprowadzenie zapowiadanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian, na mocy których kwalifikacja i zaszczepienie przeciw grypie byłyby podstawą do refundacji wydanej w tym celu szczepionki, oraz proponują wykorzystanie narzędzia komunikacyjnego, jakim jest alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zachęcającego obywateli do wykonywania szczepienia.

Copyright © Medyk sp. z o.o