2022-11-02 Artykuł
W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku 9-letniej dziewczynki z ostrym uszkodzeniem nerek (ang. Acute Kidney Injury, AKI), leczonym dializoterapią z przeszczepieniem narządu po 10 miesiącach od rozpoznania. Pacjentka bez chorób towarzyszących, bez infekcji poprzedzającej wystąpienie AKI. Kluczową rolę w szybkiej diagnostyce i leczeniu odegrała czujność rodziców, lekarza POZ oraz szybko wdrożone leczenie nerkozastępcze w oddziale szpitalnym. Dynamika choroby oraz obraz w biopsji najbardziej przemawiały za gwałtownie postępującym kłębuszkowym zapaleniem nerek, mimo to ostatecznie nie było możliwe postawienie jednoznacznego rozpoznania.
Objawy kliniczne, które przemawiają za występowaniem AKI to: osłabienie, utrata łaknienia, nudności i wymioty, obrzęki, skąpomocz/bezmocz, mrowienie dystalnych części ciała, skurcze mięśni. Objawy te wynikają z zatrucia produktami przemiany materii oraz dyselektrolitemii wywołanej nieprawidłową funkcją nerek. Dodatkowym objawem wskazującym na uszkodzenie nerek może być nagłe pojawienie się nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza u młodej osoby. Lekarz rodzinny powinien zawsze w przypadku występowania tych objawów wykluczyć AKI.
 

Copyright © Medyk sp. z o.o