2022-08-17 Artykuł

Nowa lista leków refundowanych

Od 1 września 2022 r.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który zacznie obowiązywać od 1 września 2022 r. Zmiany dotyczą m.in. chorych na cukrzycę, pacjentów z ostrą białaczką szpikową oraz z gruźlicą lekoooporną.

W wykazie zostało dodanych 7 nowych cząsteczko-wskazań w zakresie cukrzycy dla 3 grup lekowych: rozszerzenia wskazań dla analogów GLP-1 (dulaglutyd i semaglutyd), rozszerzenie wskazań dla flozyn i rozszerzenie wskazań dla inhibitorów DPP-4.

Na liście refundacyjnej znalzły się trzy nowe leki dla chorych na ostrą białaczką szpikową: gemtuzumab ozogamycyny, wenetoklaks oraz gilterytynib.

Nowością jest program lekowy – leczenie chorych na gruźlicę lekooporną. Refundowane będą tu dwie terapie substancjami: bedakiliną (lek Sirturo) w skojarzeniu z lekami przeciwprątkowymi (gruźlica płuc MDR-TB); pretomanidem (Dovprela) w skojarzeniu z bedakiliną i linezolidem (gruźlica płuc MDR-TB albo XDR-TB).

Copyright © Medyk sp. z o.o