2022-07-19 Artykuł

Choroby układu krążenia są ciągle główną przyczyną zgonów w Polsce. W przypadku hipercholesterolemii lekami pierwszego rzutu, o udowodnionym korzystnym wpływie na rokowanie, są inhibitory reduktazy HMG-CoA (statyny). Do wspomnianej grupy leków należy jedna z dwóch silnie działających statyn – atorwastatyna. W przypadku braku osiągnięcia docelowego stężenia cholesterolu frakcji LDL, mimo wprowadzenia zmiany stylu życia oraz terapii statyną, dodaje się do leczenia substancję działającą w odmiennym mechanizmie, np. ezetymib. Uzyskuje się dzięki temu większy efekt hipolipemizujący.

Zarówno w terapii hipotensyjnej, jak i hipolipemizującej dobrze jest stosować preparaty zawierające dwie substancje czynne, zawarte w jednej tabletce, czyli SPC (ang. single pill combinations). Wskazania do terapii preparatami SPC zawierającymi statynę oraz ezetymib obejmują terapię hipercholesterolemii pierwotnej, hiperlipidemii mieszanej, hipercholesterolemii rodzinnej hetero- i homozygotycznej, a także zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z podwyższonym ryzykiem wystąpienia tych incydentów. Preparat złożony (SPC) stosuje się w przypadku uzyskania kontroli hipercholesterolemii za pomocą atorwastatyny i ezetymibu w postaci odrębnych farmaceutyków, w takich samych dawkach jak przy użyciu tych substancji osobno. Na polskim rynku farmaceutycznym są dostępne preparaty SPC zawierające 10 mg ezetymibu w połączeniu z 10 lub 20, lub 40, lub 80 mg atorwastatyny.

Copyright © Medyk sp. z o.o