2022-05-31 Artykuł

Alergiczny nieżyt nosa jest zapaleniem błony śluzowej nosa o podłożu uczuleniowym, charakteryzującym się wyciekaniem wydzieliny z nosa i jej ściekaniem po tylnej ścianie gardła. Często występuje także kichanie, niedrożność nosa i jego świąd, zaczerwienienie i uczucie świądu spojówek oczu. W leczeniu farmakologicznym alergicznego nieżytu nosa można stosować różne grupy leków. Najskuteczniejsze w terapii omawianego schorzenia są glikokortykosteroidy (GKS) donosowe. Ich zastosowanie korzystnie wpływa na wszystkie objawy choroby, również te ze strony oczu. Początek działania występuje po 2–8 godzinach od podania GKS donosowych.

Mometazon jest organicznym związkiem chemicznym, syntetycznie otrzymywanym glikokortykosteroidem, o średniej sile działania. Stosowany zwykle jako ester kwasu 2-furanokarboksylowego – furoinian mometazonu. Podobnie jak inne kortykosteroidy mometazon działa:
• przeciwzapalnie,
• przeciwuczuleniowo,
• immunosupresyjnie,
• przeciwświądowo,
• obkurczająco na naczynia krwionośne (ogranicza to jego wchłanianie do krwi, co jest korzystne).
Działania mometazonu wynikają z hamowania produkcji oraz uwalniania mediatorów reakcji zapalnej (inhibicja uwalniania leukotrienów z leukocytów oraz syntezy leukotrienów). Omawiany glikokortykosteroid hamuje wytwarzanie i uwalnianie interleukin, takich jak: IL–1, IL–5, IL–6 i TNF–α.

Copyright © Medyk sp. z o.o