2022-05-27 Artykuł

Kamica nerkowa jest częstym schorzeniem występującym u 5–20% populacji. W przebiegu tej choroby w drogach moczowych wytrącają się nierozpuszczalne złogi. Zwykle dotyczy to ludzi młodych i czynnych zawodowo,  co stanowi problem nie tylko medyczny, ale także społeczny. U mężczyzn szczyt zachorowań przypada na 30.–40. r.ż., a u kobiet 30. –40. oraz 50.–65. r.ż. Typowym objawem kamicy jest kolka nerkowa. Pojawienie się objawów często poprzedza długi okres kamicy bezobjawowej. Kamicę można rozpoznać na podstawie badań obrazowych, takich jak: zdjęcie rentgenowskie przeglądowe, ultrasonografia, spiralna tomografia komputerowa, urografia. Wykonywanie badań ultrasonograficznych pozwala wykryć złogi w nerkach na wczesnym etapie rozwoju choroby. Leczenie polega na usuwaniu istniejących kamieni, jak i na ograniczaniu czynników ryzyka. Leczenie zachowawcze kamicy opiera się na stosowaniu leków przeciwbólowych oraz spazmolitycznych. Natomiast do stosowanych zabiegów urologicznych należą: pozaustrojowa litotrypsja falą uderzeniową, elastyczna ureteroskopia, przezskórna nefrolitotomia.

 
Kamienie moczowe powstają na skutek zachodzących zmian fizykochemicznych oraz przesycenia moczu. W moczu występują również inhibitory, które zapobiegają wytrącaniu się kamieni. Przesycenie następuje, gdy substancje rozpuszczone, będące substratami kamieni, wytrącają się w moczu, ponieważ ich stężenie znacznie przekracza iloczyn rozpuszczalności, a inhibitory nie są w stanie temu zapobiec. Dochodzi do zarodkowania i powstawania złogów krystalicznych.
Złogi mogą powstawać na całej długości dróg moczowych, powodując zastój moczu. Najczęściej powstają w kielichach lub miedniczce nerkowej. Konsekwencją tego jest poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego oraz zastój. Do czynników sprzyjających powstawaniu złogów w drogach moczowych należą: duże stężenie w moczu substancji, z których powstają kamienie; zastój moczu i zakażenie dróg moczowych; małe stężenie w moczu koloidów ochronnych i magnezu; obecność organicznych jąder krystalizacji.

Copyright © Medyk sp. z o.o