2022-04-12 Aktualności

85. Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego & XIV Konferencja „Kardiologii Polskiej” odbędzie się 22-23 kwietnia 2022 r. w Opolu, w formule stacjonarnej. Wydarzenie poświęcone jest omówieniu wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC – European Society of Cardiology), jednak w programie tegorocznej konferencji nie zabraknie innych nowości.

To coroczne spotkanie środowiska kardiologicznego, które koncentruje się na aktualnych problemach związanych z leczeniem chorób sercowo-naczyniowych. Program naukowy został stworzony przez wybitnych specjalistów w dziedzinie kardiologii. Tradycyjnie zaplanowano dokładne omówienie wytycznych ESC ogłoszonych w 2021 r., w czterech zakresach kardiologii: prewencja, wady zastawkowe, niewydolność serca, stymulacja serca.

 

Oprócz sesji naukowych organizatorzy zadbali o uwzględnienie w programie sesji o charakterze warsztatowym, czyli formuły zdobywania praktycznej wiedzy.  

Warsztaty zwykle cieszą się dużą popularnością, dlatego nie mogło ich zabraknąć. W tym roku przewidzieliśmy ich aż pięć. Od rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej w diagnostyce kardiologicznej, poprzez telemonitoring i przezskórne wspomaganie krążenia, aż po warsztaty prowadzone przez prawnika dotyczące omówienia udziału lekarza jako uczestnika postępowania sądowego – podkreśla prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 85. Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego & XIV Konferencji „Kardiologii Polskiej”.

Konferencja to również okazja do podzielenia się sukcesami "Kardiologii Polskiej", oficjalnego czasopisma naukowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które jest wydawane od ponad 60 lat. W zeszłym roku czasopismo uzyskało wartość współczynnika oddziaływania (Impact Factor) 3,108. Jak poinformowała prof. dr hab. n. med. Anetta Undas, redaktor naczelna  tego czasopisma : (...)  w tym roku zadecydowaliśmy o dodatkowej sesji poświęconej najważniejszym stanowiskom polskich ekspertów opublikowanych w "Kardiologii Polskiej ".

Nowością również będzie sesja studenckich kół naukowych i kardiologii dotycząca wytycznych w przypadkach klinicznych: niewydolności serca, wad zastawkowych, prewencji i elektroterapii. Organizatorami są „SKN Cardios” przy Klinice Kardiologii Uniwersytetu Opolskiego i SKN przy I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne pomimo różnych kryzysów – pandemii koronawirusa, narastającym długu zdrowotnym czy konflikcie wojennym w Ukrainie nie ustaje w wysiłkach na rzecz edukacji i popularyzowania wiedzy w dziedzinie kardiologii wśród kadry medycznej. Propozycje tegorocznej konferencji wychodzą naprzeciw oczekiwaniom środowiska i rok rocznie dostarczają uczestnikom specjalistycznej wiedzy – dodaje prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Konferencja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych kardiologią – kardiologów i kardiochirurgów, internistów, lekarzy rodzinnych, rezydentów medycyny oraz studentów medycyny – dla tych ostatnich udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja: https://wiosennakp.ptkardio.pl

Wydawnictwo Medyk objęło konferencję patronatem medialnym.

Copyright © Medyk sp. z o.o