2022-01-18 Aktualności

"Ginekologia i Położnictwo Interdyscyplinarnie"

9-10 kwietnia, Centrum Dydaktyczne WUM

Konferencja "Ginekologia i Położnictwo Interdyscyplinarnie" to trzecia edycja ogólnopolskiego wydarzenia zrzeszającego studentów, doktorantów i lekarzy z całej Polski. Konferencja skierowana jest do młodych naukowców, ma umożliwić ambitnym, młodym ludziom prezentację wyników swoich badań, zgłębienia wiedzy z zakresu nauk biomedycznych oraz promocję nauki. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr n. med. Zbigniew Gaciong oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr n. med. Rafał Krenke. Wydawnictwo Medyk objęło konferencję patronatem medialnym.

Dwudniowa konferencja to także szansa na zdobycie umiejętności praktycznych poprzez uczestnictwo w warsztatach z USG prenatalnego czy porodu siłami natury. Warsztaty prowadzone będą przez lekarzy z I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W poprzednich edycjach konferencji brali udział najlepsi wykładowcy z całej Polski, eksperci z dziedziny ginekologii, psychiatrii, chorób wewnętrznych czy anestezjologii. Podczas sesji naukowych w skład jury wchodzą najwybitniejsi specjaliści, będący uznanymi ekspertami w swoich dziedzinach.

Ostatnia edycja konferencji cieszyła się bardzo dużą popularnością wśród studentów i młodych lekarzy, ponieważ przybyło na nią aż 400 osób z całej Polski. W tym roku planowany jest udział 300-400 uczestników.

Copyright © Medyk sp. z o.o