2021-11-15 Artykuł

Kwas acetylosalicylowy (ang. acetylosalicylic acid – ASA), organiczna acetylowa pochodna kwasu salicylowego, należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych. W drugiej połowie XX w. została odkryta dodatkowa funkcja kwasu acetylosalicylowego: substancja ta hamuje agregację płytek krwi (wykazuje efekt przeciwpłytkowy). 

Liczne dostępne dane naukowe przemawiają za stosowaniem dawki 75–100 mg w ramach prewencji epizodów niedokrwiennych u chorych z przewlekłymi zespołami wieńcowymi, u pacjentów po udarze mózgu, przemijającym napadzie niedokrwiennym mózgu lub z miażdżycą naczyń obwodowych. Zastosowanie leku wiąże się z możliwością wystąpienia działań niepożądanych, takich jak krwawienia z przewodu pokarmowego, jednak w przypadku stosowania ASA w prewencji wtórnej schorzeń sercowo-naczyniowych występuje pozytywny bilans korzyści (zapobieganie groźnym dla życia zdarzeniom niedokrwiennym) wobec podejmowanego ryzyka (zwiększanie ryzyka krwawienia).

Copyright © Medyk sp. z o.o