2021-07-15 Aktualności

Status PIB to dla NIZP PZH dowód uznania dla ponad stu lat naszego aktywnego udziału w budowaniu systemu zdrowia publicznego w Polsce – podkreśla dyrektor Instytutu dr hab. Grzegorz Juszczyk. – To również kolejny, po połączeniu z Instytutem Żywności i Żywienia, krok w naszym rozwoju, dający możliwość kompleksowego prowadzenia i rozbudowy działalności naukowo-badawczej, a także wspierania decyzji dotyczących zdrowia Polaków.

10 lipca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów nadające Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego – PZH status państwowego instytutu badawczego (PIB). Instytut jako PIB będzie prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne (w tym BSL3 o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa biologicznego) oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności. Oprócz tego będzie m.in. kontrolował jakość szczepionek i surowic, monitorował sytuację epidemiologiczną w kraju w zakresie chorób zakaźnych i środowiskowych zagrożeń dla zdrowia we współpracy z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi oraz w ramach rozwoju systemu EpiBaza. Ważny obszar działalności to stałe monitorowania stanu zdrowia i sposobu odżywiania się ludności w Polsce.

Symbolem zmiany statusu prawnego NIZP PZH na państwowy instytut badawczy jest nowy logotyp Instytutu. Forma graficzna logo NIZP PZH – PIB zbudowana jest wokół skrótu historycznej nazwy „PZH”. Kształtem nawiązuje do konturów Polski, jako symbolu ogólnokrajowego zasięgu działalności Instytutu oraz do tarczy, symbolizującej misję Instytutu – ochronę zdrowia Polaków.

Copyright © Medyk sp. z o.o