2021-07-14 Aktualności

Globalna skala i dynamika rozwoju otyłości sprawiają, że dziś możemy już mówić o niej jak o pandemii XXI w. Choroba ta dotyka zarówno dorosłych, jak i osoby młode, stając się dla nich poważnym zagrożeniem rozwojowym. Zgodnie z danymi WHO problem otyłości i nadwagi dotyczy już 10% dzieci i młodzieży na świecie. W Europie aż 7% nastolatków zmaga się z otyłością. W Polsce młodzi ludzie przybierają na wadze najszybciej w Europie. Ponad 18% dwunastolatków ma nadwagę, a przeszło 3% jest dotkniętych otyłością. Eksperci alarmują, że za kilka lat co czwarty młody Polak będzie chorował na otyłość! Badania pokazują, że nadmierna masa ciała rodziców aż w 80% przypadków przełoży się na otyłość u dzieci.

Nastolatkowie z otyłością są bardziej narażeni na otyłość w wieku dorosłym i rozwinięcie poważnych powikłań związanych z otyłością już na wczesnym etapie życia, takich jak np. cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, a nawet nowotwory.

Mimo że otyłość to choroba, młodzi do tej pory nie mogli liczyć na włączenie skutecznego i bezpiecznego leczenia farmakologicznego, w sytuacji, gdy efektywność leczenia zachowawczego opartego na zmianę nawyków żywieniowych i zwiększonej aktywności fizycznej w postaci odpowiedniej redukcji masy ciała była niewystarczająca – mówi prof. Paweł Matusik z Katedry i Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka (GCZD) w Katowicach.

12 maja Europejska Agencja Leków (EMA) zarejestrowała pierwszy lek do terapii otyłości u młodzieży w wieku 12-17 lat. To liraglutyd, który jest  stosowany jest w Unii Europejskiej od 2015 r. w leczeniu otyłości u dorosłych. Od tego czasu ponad 1,5 mln pacjentów na świecie skorzystało z terapii z zastosowaniem liraglutydu 3.0 mg. 

Wysoki profil bezpieczeństwa oraz potwierdzona skuteczność leku wykazane w badaniu klinicznym fazy III opublikowanym w „New England Journal of Medicine” pozwoliły na jego rejestrację w terapii otyłości u nastolatków. Liraglutyd jest stosowanym raz dziennie analogiem ludzkiego glukagonopodobnego peptydu (GLP-1) wytwarzanym w komórkach Saccharomyces cerevisiae metodą rekombinacji DNA. Wykazuje 97% zgodności sekwencji z ludzkim GLP-1. Liraglutyd wiąże się z receptorem GLP-1 (GLP-1R) i go aktywuje. GLP-1 bierze udział w kontroli łaknienia oraz spożycia pokarmu w warunkach fizjologicznych.

Zdajemy sobie sprawę, że nastolatkowie z otyłością mają wyższe ryzyko wystąpienia poważnych komplikacji zdrowotnych, dlatego tym bardziej cieszy nas, że możemy opracowywać i udostępniać innowacje, które pomogą im osiągnąć istotną klinicznie redukcję masy ciała. To krok milowy w realizacji naszego długoterminowego zobowiązania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia chorych na otyłość – mówi dyrektor generalna Novo Nordisk Polska Magdalena Paradzińska.

Copyright © Medyk sp. z o.o