2021-06-11 Artykuł

Jednym z rzadko występujących nowotworów złośliwych jest pierwotny rak surowiczy otrzewnej. Artykuł prezentuje przypadek chorej przyjętej do szpitala z powodu niecharakterystycznych objawów klinicznych ze strony jamy brzusznej i przewodu pokarmowego, u której po przeprowadzonej diagnostyce rozpoznano pierwotnego raka surowiczego otrzewnej, prawdopodobnie w IV stopniu zaawansowania wg klasyfikacji FIGO (Fédération Internationale de Gynécologie-Obstétrique).

67-letnia pacjentka została przyjęta do Oddziału Chorób Wewnętrznych 19 kwietnia 2020 r. z powodu poposiłkowych bólów brzucha w nadbrzuszu i prawym podżebrzu, promieniujących do pleców i prawej części klatki piersiowej. Pacjentka skarżyła się również na nudności, wymioty i zwróciła uwagę na niezamierzoną utratę masy ciała. U chorej rozpoznano wcześniej m.in. chorobę wrzodową żołądka, kamicę pęcherzyka żółciowego i przewodową. Miesiąc przed przyjęciem do szpitala wykonano cholangiopankreatografię wsteczną (ECPW) z częściowym usunięciem złogów i protezowaniem dróg żółciowych.

Copyright © Medyk sp. z o.o