2020-10-08 Artykuł
Różne wirusy wywołują infekcje dróg oddechowych u ludzi. Są to schorzenia najczęściej powodujące zgłaszanie się pacjentów po poradę do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz do farmaceutów. W terapii zakażeń górnych dróg oddechowych największe znaczenie ma właściwie prowadzone leczenie objawowe (leki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, przeciwkaszlowe, obkurczające śluzówki nosa), odpoczynek i odpowiednie nawodnienie. Leczenie przyczynowe jest zazwyczaj niemożliwe. W leczeniu infekcji dolnych dróg oddechowych, np. zapaleń płuc, częściej zastosowanie znajduje z kolei leczenie przyczynowe – antybiotykoterapia. Należy podkreślić, że zarówno w przypadku leczenia, jak i zapobiegania niektórym infekcjom wirusowym, postulowane jest włączanie do terapii preparatów immunomodulujących, np. pranobeksu inozyny.
Pranobeks inozyny oddziałuje na komórki układu immunologicznego:
  • normalizuje niedostateczne mechanizmy odporności komórkowej poprzez wywoływanie odpowiedzi limfocytów T pomocniczych (Th1); w efekcie dochodzi do dojrzewania i różnicowania limfocytów T w odpowiednich miejscach organizmu;
  • reguluje cytotoksyczność limfocytów T (związanych z odpornością komórkową) oraz komórek odpowiedzi nieswoistej – NK (natural killers – naturalni zabójcy), funkcjonowanie limfocytów supresorowych T CD8+ oraz pomocniczych T CD4+;
  • zwiększa poziom przeciwciał klasy IgG oraz powierzchniowych markerów układu dopełniacza (complement);
  • w badaniach poza organizmami żywymi (in vitro) nasila wytwarzanie interleukin IL-1 oraz IL-2 i zwiększa ekspresję receptora IL-2.
 
Wysłuchaj w formacie audio:

Copyright © Medyk sp. z o.o