2022-07-20 Artykuł

Bóle kręgosłupa są zaliczane do najczęstszych dolegliwości narządu i stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgłoszeń do lekarza rodzinnego. W około 90% przypadków mamy do czynienia z tzw. niespecyficznymi bólami kręgosłupa, które są spowodowane  przyczyną  mechaniczną. Wciąż dyskutowany jest udział różnych czynników predykcyjnych, m.in. nadwagi lub otyłości, sedanteryjnego trybu życia czy też predyspozycji genetycznych. Zwraca się także uwagę na czynniki ryzyka związane z pracą zawodową wymagającą np. dźwigania, przebywania w nienaturalnej wymuszonej pozycji ciała, a także częstego wykonywania ruchów skrętnych.

Pojawiają się doniesienia anglojęzyczne na temat możliwości istnienia „nowych” czynników predykcyjnych niespecyficznych bólów kręgosłupa. Sugeruje się związek niespecyficznych bólów kręgosłupa z hiperlipidemią, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, chorobami układu moczowo-płciowego, chorobami gastroenterologicznymi oraz alergią. Zarówno hiperlipidemia, będąca jednym z czynników rozwoju miażdżycy, jak i cukrzyca mogą pozostawać w ścisłym związku z wcześniejszą degeneracją dysku. Leki hipolipemizujące, jak i hipotensyjne mogą przyczyniać się do wystąpienia niespecyficznych bólów kręgosłupa. Przypuszcza się, że u osób z rozpoznaną osteoartrozą stawów międzywyrostkowych istotnie częściej współwystępują schorzenia gastroenterologiczne, takie jak: zapalenie błony śluzowej żołądka, uchyłkowatość jelita grubego, przepuklina rozworu przełykowego.

Copyright © Medyk sp. z o.o