2022-05-30 Artykuł

Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. W 2021 r. zostało wydane stanowisko ekspertów Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH) dotyczące właściwego wykonywania pomiarów ciśnienia tętniczego w gabinetach lekarskich, samodzielnych pomiarów wykonywanych przez pacjentów w domu, 24-godzinnego monitorowania ciśnienia (ABPM), a także pomiarów w miejscach publicznych.  Stosowanie ABPM pozwala na wielokrotne odczyty ciśnienia tętniczego poza gabinetem lekarza, w zwykłym otoczeniu pacjenta. 

Pomiary ciśnienia tętniczego wykonywane są podczas rutynowych czynności w ciągu dnia i podczas snu, w nocy. Jest to nieosiągalne w przypadku innych metod pomiaru ciśnień. Wykonanie ABPM pozwala postawić rozpoznanie tzw. nadciśnienia tętniczego białego fartucha i nadciśnienia tętniczego maskowanego. Może zostać określona kontrola ciśnienia tętniczego w ciągu całej doby i w pełni oceniona efektywność stosowanej terapii hipotensyjnej.

Pomiary ABPM są w wielu wytycznych określane jako najlepsza metoda diagnozowania nadciśnienia tętniczego.

Copyright © Medyk sp. z o.o