2022-02-11 Aktualności

Laureatami II edycji konkursu Grant na Zdrowie zostali: Fundacja Pokonać Endometriozę i Fundacja StwardenieniRozsiane.info, które zgłosiły projekty celnie odpowiadające na najpilniejsze potrzeby ważnych grup pacjentek. Gedeon Richter oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej ogłosili zwycięzców konkursu podczas XVI Forum Organizacji Pacjentów, tradycyjnie organizowanego przez IPPiEZ z okazji Światowego Dnia Chorego (11 lutego). Wyróżnione organizacje otrzymały granty w wysokości 20 000 zł przeznaczone na realizację zwycięskich projektów.

Celem konkursu „Grant na zdrowie – Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom” jest wyróżnienie i promowanie stowarzyszeń, które realizują, bądź planują realizację projektów wpływających na poprawę jakości i komfortu życia w obszarze zdrowia kobiet. Firma Gedeon Richter jest inicjatorem konkursu, który ogłoszono po raz pierwszy w październiku 2020 r.

 

W przeddzień Miesiąca Świadomości Endometriozy – marzec 2022

Świadomość o endometriozie w Polsce jest bardzo niska, podczas gdy jest to choroba utrudniająca czy wręcz uniemożliwiająca normalne życie, a w Polsce może dotyczyć nawet 3 mln kobiet – mówi Lucyna Jaworska-Wojtas, Prezes Fundacji Pokonać Endometriozę. – Ogromnym problemem jest brak trafnej diagnozy i właściwej opieki dla cierpiących kobiet, które wymagają drobiazgowego śledzenia stanu własnego zdrowia i kontrolowania zażywania leków oraz diety. Otrzymany grant pozwoli na zrealizowanie projektu adresującego te potrzeby i stworzenie aplikacji mobilnej EndoAsystent, którego inauguracja nastąpi podczas ogólnopolskiej konferencji “Pokonajmy endometriozę”. Ogromnie cieszy nas  wyróżnienie, ponieważ problem jest bardzo istotny ze względu na swoją skalę i charakter, a nasze pacjentki pozostawały długo bez wsparcia i pomocy. 

 

Stwardnienie rozsiane ma kobiecą stronę

Stwardnienie rozsiane najczęściej diagnozowane jest wśród ludzi młodych (20-40 lat) i w większości dotyczy kobiet (ok. 71%). Choroba pojawia się więc w momencie realizacji ważnych planów życiowych, w tym przede wszystkim dotyczących założenia rodziny i macierzyństwa. Chore kobiety stają przed dylematami dotyczącymi przebiegu ciąży czy antykoncepcji, w których pozostają bez wsparcia merytorycznego i psychologicznego; w ostatnim czasie także w kontekście pandemii
COVID-19 
– tłumaczy Monika Łada, Prezes Fundacji StrwadnienieRozsiane.info. – Dzięki przyznanemu grantowi stworzymy edukacyjno-informacyjny portal dla kobiet chorujących na stwardnienie rozsiane, który będzie dla nich przewodnikiem w kwestiach planowania macierzyństwa, ciąży czy antykoncepcji w kontekście choroby, a także szeroko pojętego zdrowia i dobrostanu psychicznego, również w dobie pandemii. Dzięki temu udzielimy wsparcia, podniesiemy poziom wiedzy i świadomość Kobiecej Strony SM.

 

Copyright © Medyk sp. z o.o