2022-02-02 Aktualności

Firma biotechnologiczna Moderna zapowiedziała publikację w The New England Journal of Medicine danych dotyczących poziomu przeciwciał neutralizujących wariant Omikron po 6 miesiącach od podania dawki przypominającej. Sześć miesięcy po podaniu dawki przypominającej neutralizacja wariantu Omikron zmniejszyła się 6,3 razy w porównaniu do mian szczytowych obserwowanych w 29. dniu po podaniu dawki przypominającej, ale poziomy przeciwciał były wykrywalne u wszystkich uczestników badania. Miana przeciwciał neutralizujących przeciwko wariantowi Omikron spadały szybciej niż miana uzyskane dla pierwotnego szczepu wirusa (D614G), które w tym samym okresie zmniejszyły się 2,3-krotnie.

 

Moderna ogłosiła wcześniej wstępne dane na temat poziomów przeciwciał neutralizujących przeciwko wariantowi Omikron po podaniu kandydatów na szczepionkę przypominającą w dawkach 50 µg i 100 µg. W 29. dniu od podania szczepienia (obecnie zarejestrowaną dawką przypominającą 50 µg mRNA-1273) poziomy przeciwciał neutralizujących przeciwko wariantowi Omikron wzrosły około 37-krotnie w porównaniu do poziomów przed podaniem dawki przypominającej. Natomiast dawka 100 µg mRNA-1273 zwiększyła poziomy przeciwciał neutralizujących około 83-krotnie w porównaniu do poziomów obserwowanych przed podaniem dawki przypominającej.

Nowo opublikowane dane obejmują wyniki poziomu przeciwciał po 6 miesiącach od przyjęcia dawki przypominającej dla 20 uczestników badania w każdej z poniższych kohort:  

  • mRNA-1273 w dawkach 50 µg i 100 µg,
  • multiwalentnego kandydata mRNA-1273.211 (wariant Beta + szczep dziki) w dawkach 50 µg i 100 µg
  • oraz multiwalentnego kandydata mRNA-1273.213 (wariant Beta + wariant Delta) w dawce 100 µg.

Poziom przeciwciał neutralizujących przeciwko wariantowi Omikron oceniano w teście neutralizacji pseudowirusa (ID50) (PsVNA), przeprowadzonym w laboratoriach Centrum Badań nad Szczepionkami Narodowego Instytutu Alergologii i Chorób Zakaźnych (NIAID) i Centrum Medyczne Duke University.

Szczepienie przypominające mRNA-1273 w dawce 50 µg zwiększyło GMT (średnia geometryczna mian przeciwciał neutralizujących) dla wariantu Omikron 20-krotnie w odniesieniu do szczytowych mian obserwowanych po drugiej dawce. 6 miesięcy po podaniu dawki przypominającej neutralizacja wariantu Omikron zmniejszyła się 6,3 razy w stosunku do mian szczytowych obserwowanych w 29. dniu po podaniu dawki przypominającej, ale pozostała wykrywalna u 100% uczestników. Miana przeciwciał neutralizujących przeciwko wariantowi Omikron spadały szybciej po podaniu dawki przypominającej niż w przypadku neutralizacji pierwotnego szczepu wirusa (D614G), które w tym samym okresie zmniejszyły się 2,3-krotnie.

 

Rozpoczęciu fazy drugiej badania klinicznego dotyczącego podania dawki przypominającej szczepionki p/COVID-19 dostosowanej do wariantu Omikron (mRNA-1273.529)

Faza 2. badania klinicznego nad kandydatem na dawkę przypominającą swoistą dla wariantu Omikron (mRNA-1273.529) obejmuje dwie kohorty: pierwszą, w której uczestnicy otrzymali szczepienie pierwotne mRNA-1273 (dwie dawki), drugą, w której uczestnicy otrzymali szczepienie pierwotne mRNA-1273 (dwie dawki) oraz dodatkowo dawkę przypominającą mRNA-1273 (50 µg). Uczestnicy w obydwu kohortach otrzymają pojedynczą dawkę przypominającą mRNA-1273.529.

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy fazę drugą badania klinicznego w tym zakresie. Rozważamy również włączenie tego swoistego dla wariantu Omikron kandydata do naszego programu multiwalentnych szczepionek przypominających – powiedział Stéphane Bancel, Dyrektor Generalny firmy Moderna.

Copyright © Medyk sp. z o.o