2022-01-05 Artykuł

Choroby układu krążenia są ciągle główną przyczyną zgonów w Polsce. Schorzenia te obejmują szeroką grupę problemów medycznych, często spowodowanych procesami miażdżycowymi naczyń krwionośnych. Wyznaczone cele profilaktyki, pozwalające na obniżenie całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego, nie zawsze są łatwo osiągalne i bardzo często wymagają wdrożenia odpowiedniej farmakoterapii. W przypadku hipercholesterolemii lekami pierwszego rzutu, o udowodnionym korzystnym wpływie na przeżycie pacjentów, są inhibitory enzymu reduktazy HMG-CoA (statyny), w tym atorwastatyna.

Wskazania do włączenia atorwastatyny obejmują terapię hipercholesterolemii pierwotnej, hiperlipidemii mieszanej, hipercholesterolemii rodzinnej hetero- i homozygotycznej, a także zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z podwyższonym ryzykiem wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych. Atorwastatyna jest stosowana doustnie, niezależnie od przyjmowanych posiłków, o dowolnej porze dnia. Dawka leku to 10–80 mg/dobę, w zależności od wyjściowego stężenia cholesterolu frakcji lipoprotein niskiej gęstości (LDL), założonego celu terapeutycznego i reakcji pacjenta na leczenie. Przed rozpoczęciem terapii i w jej trakcie należy stosować dietę z niską zawartością cholesterolu. Atorwastatyna jest lekiem zazwyczaj dobrze tolerowanym przez pacjentów i wykazującym dużą skuteczność terapeutyczną.

Copyright © Medyk sp. z o.o