2021-09-28 Artykuł

Choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów na obszarze państw Unii Europejskiej. Do leków stosowanych w terapii tych schorzeń należą m.in. substancje działające na układ renina-angiotensyna-aldosteron, beta-adrenolityki, antagoniści kanałów wapniowych, statyny, leki przeciwpłytkowe, przeciwkrzepliwe, a także diuretyki, w tym pętlowe. Torasemid jest silnie działającym diuretykiem pętlowym; jego czas działania jest dłuższy niż starszego leku odwadniającego z tej samej grupy – furosemidu. Rzadziej powoduje też hipokaliemię. Podstawowe wskazania do stosowania torasemidu obejmują terapię nadciśnienia tętniczego, szczególnie w sytuacji nadciśnienia opornego, a także terapię obrzęków, występujących w przebiegu różnych schorzeń: na skutek niewydolności serca, przewlekłej choroby nerek, niewydolności wątroby.

Diuretyki pętlowe są szczególnie przydatne w terapii obrzęków w przebiegu przewlekłej niewydolności serca, wątroby i chorób nerek, jak też nadciśnienia tętniczego w części sytuacji klinicznych. Znaczenie diuretyków pętlowych zostało podkreślone w aktualnych wytycznych hipertensjologicznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ang. European Society of Cardiology – ESC), Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ang. European Society of Hypertension – ESH) z 2018 r. i opartych na nich w dużej mierze wytycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) z 2019 r.. Korzyści ze stosowania diuretyków pętlowych zostały także podkreślone w wytycznych ESC dotyczących terapii niewydolności serca, wydanych w 2016 r. W pracy przedstawiono wskazania do stosowania diuretyków pętlowych, skupiając się na torasemidzie, korzystając z zaleceń zawartych we wspomnianych wytycznych.

Copyright © Medyk sp. z o.o