Nr 01/2021

2021-03-04

Farmakoterapia

  • Wielokierunkowe działanie kwasu acetylosalicylowego – lek. Grzegorz Liczner
  • Rola dziurawca w łagodzeniu objawów depresji – dr n. farm. Anna Nowicka-Zuchowska
  • Leczenie otyłości w praktyce lekarza rodzinnego – prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
  • Nowoczesne terapie w leczeniu umiarkowanego i ciężkiego AZS – leki biologiczne prof. dr hab. n. med. Witold Owczarek
Komentarz
  • Rozpoznanie SM stawiane zbyt późno – prof. Halina Bartosik-Psujek
Zalecenia
  • Postępowanie u osób z chorobą COVID-19 leczonych w domu – dr n. med. Paweł Lewek
Leczenie żywieniowe
  • Od nowotworu do kacheksji i insulinooporności. Jak postępować? – prof. dr hab. med. Stanisław Kłęk
Diagnostyka
  • Wykorzystanie badań ultrasonograficznych point-of-care w gabinecie lekarza rodzinnego – lek. Anna Saran, Sara Rosołowska, Julia Pałuchowska, lek. Monika Kulig-Kulesza, lek. Anna Mazurek, dr n. med. Tomasz Łosień, dr hab. n. med. Ewa Kluczewska, prof. SUM

Copyright © Medyk sp. z o.o