2022-06-01 Artykuł

Choroby kręgosłupa i związany z nimi ból są istotnym problemem medycznym, społecznym i ekonomicznym z uwagi na ich powszechne występowanie i ciągle wzrastającą liczbę chorych w ogólnej populacji. Stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgłoszeń do lekarza rodzinnego.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że społeczeństwo będzie miało coraz większe zapotrzebowanie na leczenie schorzeń kręgosłupa, w tym stenozy kanału kręgowego, a także deformacji kręgosłupa. Należy jednak nie zapominać o rzadszych przyczynach bólów kręgosłupa, na przykład chorobie Baastrupa czy też uogólnionej samoistnej hiperostozie szkieletu.  Dlatego podstawowa wiedza na najwyższym poziomie na temat etiopatogenezy, objawów klinicznych, diagnostyki i leczenia chorób kręgosłupa jest niezbędna dla lekarzy rodzinnych.

 

Guzki Schmorla to wklęśnięcia jąder miażdżystych w głąb trzonów kręgowych, tworzące charakterystyczne wpuklenie o sklerotycznym dnie. Mnogie guzki Schmorla są zaliczane do charakterystycznych objawów choroby Scheuermanna. Choroba Scheuermanna jest hiperkifozą piersiową lub piersiowo-lędźwiową spowodowaną sklinowaceniem trzonów kręgowych.

Stenoza kanału kręgowego to pojęcie używane dla określenia objawów strukturalnego zwężenia kanału kręgowego. Jednym z głównych czynników ryzyka wystąpienia tego schorzenia jest przepuklina dysku w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa. Chory nie toleruje pozycji wyprostu. Dodatkowo zgłasza bolesność (osłabienie siły mięśniowej) kończyn dolnych (tzw. zespół chromania neurogennego).

Zespół ogona końskiego to zespół objawów powodowanych przez uszkodzenie korzeni lędźwiowych L2-L5, korzeni krzyżowych i splotu guzicznego. Chory może odczuwać ból krzyża, w tym ból o charakterze korzeniowym.

Choroba Baastrupa to entezopatia dotycząca przyczepów więzadeł międzykolcowych, prowadząca do rozwoju zmian zwyrodnieniowych. Uogólniona samoistna hiperostoza szkieletu charakteryzuje się kostnieniem w okolicy przyczepów ścięgnistych, więzadeł oraz w miejscu połączenia torebki stawowej z kością.

Copyright © Medyk sp. z o.o