2022-03-29 Artykuł

Neuropatia nerwów obwodowych jest dolegliwością powszechnie występującą, a cukrzyca, alkoholizm i zespół Guillain-Barre odpowiadają za ok. 90%  jej przypadków. Różnorodny mechanizm uszkodzenia nerwów, tj. uraz, infekcja, choroba metaboliczna itp. oraz różnorodny charakter dotkniętych włókien nerwowych są przyczyną szerokiego spektrum objawów neuropatii. Jednakże najczęściej dolegliwości bólowe są stałe, silne, odczuwane jako pieczenie, szczypanie, itp. Ponadto mogą wystąpić parestezje, zniesienie czucia powierzchownego, osłabienie odruchów oraz osłabienie siły mięśniowej. 

 

Diagnostyka opiera się przede wszystkim na ocenie klinicznej pacjentów i dokładnym wywiadzie. Z kolei terapia musi obejmować leczenie przyczynowe, np. infekcji, operację w przypadku ucisku/urazu, a ponadto odpowiednie leczenie bólu z użyciem koanalgetyków, takich jak opioidy, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpadaczkowe. Duże korzyści przynosi podawanie witamin z grupy B, jako koanalgetyków, które zmniejszają dolegliwości bólowe u ponad 75% pacjentów i działają neuroprotekcyjnie poprzez redukcję stanu zapalnego. Należy pamiętać, że dobre efekty terapeutyczne uzyskuje się dzięki zastosowanie preparatów łączonych, np. tramadolu z paracetamolem, diklofenaku z witaminami B lub innych leków zawierających witaminy B1, B6 i B12.

Copyright © Medyk sp. z o.o