2022-01-14 Artykuł

Migrena to jedno z najczęstszych schorzeń neurologicznych, dotyczy blisko 12% populacji. Jest rzadko rozpoznawana i nieskutecznie leczona. Optymalne jest doraźne leczenie ataków migreny, zależnie od ich ciężkości i objawów towarzyszących; często utrudnione z powodu nudności i wymiotów. Ważny problem w leczeniu migreny stanowią mdłości obecne w czasie ataku migreny, a nawet w okresie prodromalnym u ponad 80% pacjentów. Lekami pierwszego rzutu są tryptany. 

Najszybciej, już po 10 minutach, i najskuteczniej działają tryptany podawane w autoiniekcjach. Sumatryptan to jedyny tryptan w postaci penu do samodzielnego podania podskórnie. Szybko i skutecznie znosi ból oraz objawy towarzyszące migrenie, nawet w atakach z wymiotami. Szczególnie polecany jest  w migrenie porannej, silnej okołomiesiączkowej, zwłaszcza u osób aktywnych, które potrzebują szybkiego powrotu do pełnej sprawności. 

Copyright © Medyk sp. z o.o