2022-01-10 Artykuł

Niedokrwistość dotyka ok. 15% światowej populacji i przyczynia się do zwiększonej zachorowalności i śmiertelności, zmniejszonej wydajności pracy i upośledzenia rozwoju neurologicznego. Dieta uboga w produkty zawierające żelazo – niezbilansowana – niesie ze sobą ryzyko niedoborów. Jest ono znacznie podwyższone w przypadku restrykcyjnych diet eliminacyjnych, wegetariańskich oraz wegańskich.

Zdrowa dieta powinna spełniać wymagania racjonalnego żywienia ludzi zdrowych, tzn. pokrywać zapotrzebowanie na energię oraz wszystkie składniki odżywcze potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, utrzymania należnej masy ciała i zachowania zdrowia.

Celem artykułu jest prezentacja zależności pomiędzy rodzajem stosowanych diet przez różne grupy osób a ryzykiem niedoboru żelaza wynikającego z nieprawidłowego bilansu dietetycznego. Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją, dieta jest specjalnym sposobem żywienia, uwzględniającym ilość i jakość spożywanych pokarmów, ma na celu dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych. Natomiast definicja zdrowej diety nieustannie się zmienia, wraz z coraz większą wiedzą na temat roli, jaką różne pokarmy oraz niezbędne składniki odżywcze odgrywają w zdrowiu człowieka.

Copyright © Medyk sp. z o.o