2021-11-10 Artykuł

Ból – subiektywnie przykre oraz jednoznacznie negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę lub zagrażających jej uszkodzeniu albo opisywanym w kategoriach takiego uszkodzenia. Wśród licznych leków opioidowych przeciwbólowych znaczące miejsce zajmuje chlorowodorek tramadolu. W artykule przedstawiono charakterystykę tramadolu oraz jego zastosowania w terapii różnych rodzajów bólu.

Tramadol zaliczany jest do syntetycznych opioidowych leków przeciwbólowych o średniej sile działania. Lek ten to nieselektywny agonista receptorów: µ, δ, k, ze szczególnym pokrewieństwem do receptora µ. Tramadol w centralnym układzie nerwowym hamuje zwrotny wychwyt serotoniny i noradrenaliny. Taki wpływ na neuroprzekaźniki zmienia sposób odbierania bólu i tym samym poprawia właściwości przeciwbólowe leku. Tramadol dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Podany doustnie wykazuje ok. 5-krotnie słabsze działanie od morfiny podanej tą samą drogą, a podany pozajelitowo działa ok. 10-krotnie słabiej od morfiny podanej analogicznie. Po podaniu doustnym stężenie maksymalne osiągane jest po ok. 2 godzinach, przy czym efekt analgetyczny rozpoczyna się już po 15-30 minutach i utrzymuje do ok. 3-4 godzin.

Copyright © Medyk sp. z o.o