2021-11-09 Artykuł

Zmiany w obrębie kręgosłupa są przedmiotem wielu badań klinicznych, ponieważ stanowią jedną z najczęstszych przyczyn dolegliwości bólowych. Ból kręgosłupa można określić chorobą cywilizacyjną, gdyż dolegliwość ta jest związana ze współczesnym siedzącym trybem życia. Doprowadza to do obciążenia układu ruchu oraz częściej występujących napięć, dolegliwości bólowych i wad postawy. Bóle dolnej części kręgosłupa wchodzą w skład złożonych zespołów objawów klinicznych o różnym pochodzeniu, co wpływa na problemy z ich diagnozowaniem.

Krążek międzykręgowy z czasem ulega degeneracji, co ułatwia wysunięcie jądra miażdżystego poza pierścień włóknisty.  Zwyrodnienie jego jest częstą przyczyną silnych bólów pochodzenia kręgosłupowego, które utrudniają pacjentom funkcjonowanie. Choroby układu kostno-stawowego należą do typowych schorzeń szczególnie wieku geriatrycznego, utrudniając funkcjonowanie i pogarszając jakość życia osób w wieku podeszłym. W przebiegu przewlekłych chorób układu
kostno-stawowego dominującym objawem jest ból, zwłaszcza w okolicy lędźwiowo-krzyżowej i szyjnym kręgosłupa, zaburzenia mobilności, a także apatia, poczucie osamotnienia, bezradności oraz lęk przed pogorszeniem stanu zdrowia. Objawy te ograniczają wykonywanie codziennych czynności i obowiązków zawodowych, a chorzy oceniają subiektywnie jakość życia jako niekorzystną.

Copyright © Medyk sp. z o.o