2021-11-09 Artykuł

Cukrzyca jest niekwestionowanym czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19, zwiększa o 50% ryzyko zgonu z powodu infekcji wirusem COVID-19. Według danych światowych, w zależności od regionów/krajów, diabetycy stanowią od 20% do 50% objawowych pacjentów zakażonych koronawirusem COVID-19. Według danych brytyjskich, po uwzględnieniu wieku, płci, etniczności i regionu geograficznego w porównaniu z osobami bez cukrzycy, ryzyko zgonu dla zgonów wewnątrzszpitalnych związanych z chorobą COVID-19 wyniosło 3,5 (iloraz szans OR/odds ratio) u osób z cukrzycą typu 1 (TD1) oraz 2,03 u osób z cukrzycą typu 2 (TD2).

Ogólnie osoby ze wszystkimi postaciami cukrzycy mają zwiększone ryzyko infekcji i ciężkiego przebiegu choroby z powodu komplikacji/ zaburzeń odporności, jednak istotny jest czynnik wieku, odzwierciedlający częstsze występowanie T2D u osób starszych. Znany jest również wpływ otyłości oraz płci męskiej jako czynników współistniejących: powikłania cukrzycy i otyłości zwiększyły liczbę hospitalizacji i ryzyko intensywnej opieki dla pacjentów z COVID-19. Ponadto cukrzyca w starszym wieku jest powiązana z chorobami sercowo-naczyniowymi, co może wyjaśniać związek ze zgonami na COVID-19.

W profilaktyce pierwotnej niezbędne jest szczepienie przeciw wirusowi. Niezależnie od szczepień, zalecenia praktyczne dla pacjentów z cukrzycą, którzy nie są zainfekowani wirusem, obejmują ścisłą kontrolę glikemii, profilu lipidowego i ciśnienia tętniczego krwi.

 

Copyright © Medyk sp. z o.o