2021-10-07 Artykuł

Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) może być skutecznie stosowany w leczeniu łagodnych i umiarkowanych zaburzeń depresyjnych. Ekstrakt z H. perforatum hamuje aktywność MAO oraz wychwyt zwrotny serotoniny, dopaminy i innych monoamin, blokuje receptory GABA-ergiczne oraz prawdopodobnie zwiększa ekspresję receptorów serotoninowych. Hyperycyna indukuje CYP3A4, CYP2E1, CYP2C19 oraz glikoproteinę P, przez co może wchodzić w interakcje m.in. ze statynami. Jak wykazały metaanalizy, H. perforatum łagodzi objawy łagodnej i umiarkowanie nasilonej depresji, a nawet prowadzi do remisji choroby z równą skutecznością co konwencjonalne leczenie, przy jednocześnie mniejszej liczbie powikłań i rezygnacji z leczenia ze względu na skutki uboczne leków. 

Chociaż znane są skuteczne metody leczenia zaburzeń psychicznych, od 76% do 85% ludzi w krajach o niskich i średnich dochodach nie otrzymuje żadnego leczenia w odniesieniu do swoich zaburzeń. Bariery w skutecznej opiece to brak zasobów, brak wyszkolonych pracowników służby zdrowia oraz piętno społeczne związane z zaburzeniami psychicznymi. Kolejną barierą skutecznej opieki jest niedokładna ocena. W krajach o różnym poziomie dochodów osoby cierpiące na depresję często nie są prawidłowo diagnozowane, a inne, które nie mają tego zaburzenia, są zbyt często błędnie diagnozowane i przepisuje im się leki przeciwdepresyjne. Na całym świecie rośnie obciążenie depresją i innymi schorzeniami psychicznymi. Rezolucja Światowego Zgromadzenia Zdrowia przyjęta w maju 2013 r. wezwała do kompleksowej, skoordynowanej reakcji na zaburzenia psychiczne na poziomie krajowym.

Copyright © Medyk sp. z o.o