2021-04-29 Artykuł

Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów na obszarze państw Unii Europejskiej (EU-27), w tym w Polsce. W zapobieganiu przedwczesnej śmiertelności z powodu tych schorzeń kluczową rolę odgrywa właściwa kontrola czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Pacjentom powinny być przekazywane zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia: stosowania odpowiedniej diety, wykonywania regularnej aktywności fizycznej oraz niepalenia tytoniu (elementy terapii niefarmakologicznej), a także, jeśli jest to wskazane, należy wdrażać optymalną farmakoterapię. W przypadku hipercholesterolemii leczenie farmakologiczne obejmuje w pierwszej kolejności włączenie statyn (inhibitorów reduktazy HMG-CoA). 

Atorwastatyna jest silnie działającym lekiem hipolipemizującym, który może być stosowany w monoterapii zaburzeń lipidowych lub w połączeniach z innymi substancjami, np. z ezetymibem. Lek zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) i apolipoproteiny B. Dzięki temu istotnie redukuje ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych, a także obniża śmiertelność z powodu chorób układu krążenia. Atorwastatyna może być stosowana zarówno w prewencji pierwotnej, jak i wtórnej schorzeń kardiologicznych.

Copyright © Medyk sp. z o.o