2020-07-31 Artykuł

W pracy przedstawiono najczęstsze dermatozy zakaźne i niezakaźne zlokalizowane w obrębie zewnętrznych narządów płciowych u mężczyzn i kobiet. Rozpoczęto od świądu okolic anogenitalnych, który jest definiowany jako nieprzyjemne odczucie zmuszające do drapania skóry okolicy narządów płciowych i odbytu. Jednostką chorobową dość często występującą u obu płci jest liszaj twardzinowy i w pracy tej omówiono morfologię kliniczną i etiopatogenezę. Trafna diagnoza oraz odpowiednie postępowanie terapeutyczne są niezwykle ważne, ponieważ istnieje duże ryzyko bliznowacenia. Do dermatoz niezakaźnych w okolicy anogenitalnej należy liszaj płaski, łuszczyca okolicy narządów płciowych oraz rumień wielopostaciowy. 

W pracy omówiono również stany przednowotworowe oraz rak sromu i  prącia, a na zakończenie wspomniano o dermatozach zakaźnych. Zaliczamy do nich jednostki chorobowe o etiologii wirusowej, pasożytniczej, grzybiczej i drożdżakowej. Do dermatoz o etiologii pasożytniczej należy świerzb i wszawica. Dermatozy o etiologii bakteryjnej to łupież rumieniowy, wyprzenie, zapalenie mieszków włosowych. Do dermatoz o etiologii grzybiczej należy grzybica pachwin. Ostatnia grupa dermatoz zakaźnych o etiologii wirusowej to mięczak zakaźny, opryszczka narządów płciowych i brodawki płciowe.

Copyright © Medyk sp. z o.o