Gabinet prywatny

twitter
logowanie/rejestracja

Schemat łączenia lekow stosowanych w zaburzeniach psychicznych_

REPRINT GABINET PRYWATNY 042020

Benzodiazepiny (BZD) są jednymi z najczęściej stosowanych leków w podstawowej opiece zdrowotnej. To grupa leków o wspólnym mechanizmie dzia łania farmakologicznego i podobnej budowie, jednak czas działania i metabolizm poszczególnych leków się różnią. BZD wykazują działanie nasenne, uspokajające, przeciwlękowe, amnestyczne, prze ciwdrgawkowe i miorelaksacyjne. Warunkiem bezpiecznego leczenia jest stosowanie BZD zgodnie ze wska zaniami oraz przez krótki czas. Najważniejszą strategią unikania rozwoju tolerancji i uzależnienia jest stosowanie minimalnej skutecznej dawki leku krótkoterminowo. Najbezpieczniejsze jest stoso wanie benzodiazepin przez okres dwóch tygodni.

 

Czytaj

reklama

Najczęstsze dermatozy okolic zewnętrznych narządów płciowych

W pracy przedstawiono najczęstsze dermatozy zakaźne i niezakaźne zlokalizowane w obrębie zewnętrznych narządów płciowych u mężczyzn i kobiet. Rozpoczęto od świądu okolic anogenitalnych, który jest definiowany jako nieprzyjemne odczucie zmuszające do drapania skóry okolicy narządów płciowych i odbytu. Jednostką chorobową dość często występującą u obu płci jest liszaj twardzinowy i w pracy tej omówiono morfologię kliniczną i etiopatogenezę. Trafna diagnoza oraz odpowiednie postępowanie terapeutyczne są niezwykle ważne, ponieważ istnieje duże ryzyko bliznowacenia. Do dermatoz niezakaźnych w okolicy anogenitalnej należy liszaj płaski, łuszczyca okolicy narządów płciowych oraz rumień wielopostaciowy. 

Stosowanie wybranych diet alternatywnych przez pacjentów onkologicznych – analiza zagrożeń

Choroby nowotworowe są drugą pod względem częstości przyczyną zgonów w Polsce. Od prawie 30 lat obserwowana jest tendencja wzrostowa częstotliwości zachorowań i zgonów z ich powodu. Ponadto zgodnie z prognozami oczekiwane jest utrzymanie się tego trendu. W ostatnich latach pacjenci, w obliczu wyczerpania metod leczenia konwencjonalnego, coraz częściej sięgają po metody leczenia alternatywnego i uzupełniającego, w tym diety alternatywne, takie jak terapia Gersona, dieta ketogeniczna, dieta dr Budwig lub dieta makrobiotyczna.

reklama

Podsumowanie rekomendacji dla lekarzy rodzinnych dotyczących bezpiecznego stosowania benzodiazepin w POZ

Eksperci z Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego opracowali rekomendacje dotyczące bezpiecznego stosowania benzodiazepin (BZD). Benzodiazepiny są bardzo skutecznymi lekami, często wykorzystywanymi przez lekarzy POZ. Ze względu na potencjał uzależniający, niezwykle ważne jest ich stosowanie zgodnie z zleceniami oraz krótkoterminowo. Benzodiazepiny są grupą leków o wspólnym mechanizmie działania farmakologicznego i podobnej budowie, jednak czas działania i metabolizm poszczególnych leków różnią się. 

Chora z mięsakiem gładkokomórkowym przestrzeni zaotrzewnowej

Opis przypadku

Jednym z rzadko występujących nowotworów tkanek miękkich jest mięsak gładkokomórkowy (leyomyosarcoma). Lokalizuje się najczęściej w obrębie kończyn i tułowia, jednak w ok. 10% przypadków występuje w przestrzeni zaotrzewnowej. Ujawnia się głównie w 5. i 6. dekadzie życia, częściej u mężczyzn. Artykuł przedstawia przypadek 40-letniej pacjentki przyjętej do szpitala z powodu pogorszenia stanu ogólnego, spadku masy ciała, bólów brzucha, wymiotów oraz zmian ogniskowych w wątrobie. W czasie hospitalizacji rozpoznano mięsaka gładkokomórkowego przestrzeni zaotrzewnowej.

Psychodermatozy w lecznictwie ambulatoryjnym

Istnieją bardzo silne powiązania pomiędzy licznymi dermatozami a różnymi zaburzeniami psychicznymi. Te złożone zależności opisuje i bada stosunkowo nowo wyodrębniona dziedzina medycyny zwana psychodermatologią. Wtórnym efektem chorób skóry jest wstyd, poczucie odrzucenia i znaczne obniżenie jakości życia. Współistniejący z nimi stres często nasila objawy chorobowe, przyczyniając się do nakręcania mechanizmu błędnego koła. Nawet kilkadziesiąt procent pacjentów chorujących na łuszczycę i atopowe zapalenie skóry cierpi na współistniejące zaburzenia depresyjne.

Certyfikat standaryzacji w zakresie oceny mutacji FLT3 u pacjentów z ostrą białaczką szpikową

Podczas corocznego IX Hematology Experts Forum w Warszawie 12 pracowni wykonujących diagnostykę molekularną dla chorych z ostrą białaczką szpikową odebrało certyfikat przejścia procesu standaryzacji w zakresie badań mutacji FLT3. Projekt wypracowania standardów został zrealizowany pod patronatem Polskiej Grupy ds. Leczenia Ostrych Białaczek u Dorosłych (PALG) we współpracy z Sekcją Hematologii Molekularnej PTGC. Certyfikacja laboratoriów dotyczyła wdrożenia standardów najnowszych, molekularnych badań rekomendowanych przez European Leukemia Network (ELN 2017) w zakresie testów mutacji FLT3. Procesy te miały zapewnić równy dostęp wszystkim pacjentom z ostrą białaczką szpikową (OBSz) do najwyższej jakości badań genetycznych na terenie Polski. 

Lorazepam ─ dobry wybór dla pacjentów z ostrą reakcją na stres

Opis przypadku

Żałoba powikłana należy do zaburzeń adaptacyjnych. Warto pamiętać, że żałoba sama w sobie nie jest depresją, ale może do niej doprowadzić. Trzeba zarówno unikać medykalizacji żałoby, ale też umieć rozpoznać epizod depresji w ramach żałoby i odpowiednio go leczyć. Artykuł jest fragmentem książki „Psychiatria przez przypadki w praktyce lekarza rodzinnego” Anny Bondyry, Sławomira Murawca, Darii Dubiel, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Medyk w 2020 r.

Skóra i układ krążenia w codziennej praktyce lekarskiej

Schorzenia układu sercowo-naczyniowego stanowią najczęstszą przyczynę chorobowości i śmiertelności w krajach rozwiniętych. Nie ma dokładnych danych dotyczących współwystępowania zmian skórnych u osób ze schorzeniami układu krążenia, jednak codzienna praktyka lekarska wskazuje, że jest to zjawisko bardzo częste. Zależności pomiędzy chorobami układu krążenia oraz skórą i błonami śluzowymi są wielopłaszczyznowe.

reklama

Migotanie przedsionków – epidemia XXI wieku?

Migotanie przedsionków (AF) jest najczęściej występującą arytmią serca. Według szacunków dotyka ok. 2-3% populacji i ciągle wzrasta. Polega na nieskoordynowanej czynności skurczowej przedsionków wynoszącej ponad 350-700 uderzeń na minutę. AF najczęściej objawia się jako niemiarowa czynność komór bez widocznego wiodącego rytmu zatokowego w badaniu EKG. Odpowiada za jedną trzecią przyjęć do szpitala z powodu zaburzeń rytmu serca oraz powoduje wzrost ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu, zawału mięśnia sercowego, a także niewydolności serca.

reklama
Gabinet Prywatny lekarza POZ

ISSN: 1230-4719

IC: 72.43 pkt

Edukacja: 5 pkt

reklama
reklama
reklama

Na skróty

Informacje

 

Copyright © Medyk sp. z o.o

Strona przeznaczona dla specjalistów - osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Strona używa pliki cookies, w celu polepszenia użyteczności i funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Korzystając ze strony potwierdzasz swoje uprawnienia oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności. OK