Gabinet prywatny

twitter
logowanie/rejestracja

MZ rozważa pełną refundację szczepień przeciw grypie dla osób 75+

OPZG wraz z krajowymi konsultantami w dziedzinie geriatrii oraz medycyny rodzinnej ze wsparciem Federacji Pacjentów Polskich oraz Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków zaapelowało do Ministerstwa umieszczenie szczepionek przeciw grypie na liście leków dla seniorów 75 plus, kat „S”, które mogą być przepisywane bezpłatnie, w zakresie wskazań refundacyjnych. W odpowiedzi na apel środowisk medycznych do Ministerstwa Zdrowia, resort informuje, że możliwość rozszerzenia pełnej refundacji leków dla seniorów w wieku 75+ o szczepionkę przeciw grypie jest w trakcie prowadzonej analizy. Jest to sprawa kluczowa biorąc pod uwagę drugą, jesienną falę COVID–19.

reklama

Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby

WZW a rak wątrobowokomórkowy

28 lipca obchodzony jest Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. Ta grupa chorób zakaźnych wątroby (typy A, B, C, D, E i G) dotyka setek milionów osób na całym świecie. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje WZW typu B, które jest najpowszechniej występującą na świecie chorobą zakaźną oraz WZW typu C, które nie ma żadnych objawów we wczesnej fazie zakażenia – najczęściej pojawiają się one dopiero po kilkunastu latach. To właśnie te dwa typy stanowią też główne czynniki ryzyka zachorowania na raka wątrobowokomórkowego (Hepatocellular carcinoma).

Mity dotyczące statyn

Wokół terapii hipolipemizującej narosło wiele mitów, które negatywnie przekładają się na skuteczność terapii, ponieważ pacjenci często decydują się na odstawienie leków lub samodzielnie zmniejszają dawkę. Takie postępowanie może w wielu wypadkach skończyć się tragicznie. Mity dotyczące statyn są związane z ograniczoną wiedzą społeczeństwa o samym cholesterolu. Większość chorych główną uwagę skupia na stężenie cholesterolu całkowitego. Natomiast lekarze skupiają się na cholesterolu LDL. Cele terapii zależą od ryzyka sercowo-naczyniowego, które definiuje m.in. nieprawidłowe stężenie cholesterolu. Im bardziej obniżymy cholesterol LDL, tym bardziej zmniejszymy ryzyko sercowo-naczyniowe.

reklama

Poprawa przeżycia i jakości życia kobiet chorujących na raka jajnika

Powstała #KoalicjaDlaŻycia Osób z Mutacjami w Genach BRCA

Codziennie średnio 10 Polek dowiaduje się, że ma raka jajnika. Niestety u większości z nich jest on wykrywany w stadium zaawansowanym. Nowotwór ten znajduje się na liście najgorzej rokujących nowotworów ginekologicznych, m.in. ze względu na brak specyficznych objawów w początkowej fazie choroby. Można zmienić tę sytuację, gwarantując dostęp do optymalnych narzędzi diagnostycznych i kompleksowego leczenia oraz wdrożenie skutecznych, zgodnych z europejskimi standardami metod leczenia u chorych na raka jajnika, na jak najwcześniejszym etapie. Przedstawiciele organizacji pacjenckich, eksperci różnych specjalizacji i towarzystwa naukowe zainicjowali #KoalicjęDlaŻycia, której celem jest wydłużenie i poprawa jakości życia kobiet chorujących na raka jajnika.

Raport na temat oceny przełomowości i wartości terapii onkologicznych

Ogromny postęp w medycynie oraz wynikająca z niego imponująca liczba nowych terapii onkologicznych pociągają za sobą konieczność postawienia pytania o kryteria dokonywania wyboru i kolejność refundacji technologii lekowych przy ograniczonych zasobach finansowych. Te pytania zadają i próbują na nie odpowiedzieć autorzy raportu, który przygotował MODERN HEALTHCARE INSTITUTE. Raport stawia tezę, że kolejność decyzji refundacyjnych powinna zależeć od wartości dodanej i efektywności klinicznej danej technologii lekowej. Zespół ekspertów pod przewodnictwem prof. dr. hab. n. med. Marcina Czecha przeanalizował czynniki wpływające na rzeczywistą wartość nowych leków przeciwnowotworowych.

EMA zatwierdziła krótszy czas wlewu okrelizumabu

Leczenie stwardnienia rozsianego

Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła krótszy, dwugodzinny czas trwania wlewu okrelizumabu, przeznaczonego do stosowania u pacjentów z rzutową lub pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego (RRMS i PPMS). Decyzja o zatwierdzeniu została podjęta na pdstawie pozytywnej opinii działającego w ramach EMA Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP).

Nowe europejskie wytyczne szansą na poprawę leczenia

(Value-Based Health Care)

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) szacują, że obecnie aż około 30% zasobów wykorzystywanych w ochronie zdrowia jest marnowana. Najczęstsze powody to występowanie u pacjentów powikłań, które wymagają leczenia, a które można było przewidzieć oraz wdrożenie terapii, która nie była konieczna. Innym źródłem strat mogą być także nieefektywne procedury administracyjne. Nowe wytyczne EIT Health, zebrane w opracowaniu Implementing Value-Based Health Care: Handbook for Pioneers, dotyczą przede wszystkim standaryzacji mierzenia wyników terapeutycznych, która dziś jest jednym z największych wyzwań w zarządzaniu ochroną zdrowia w większości krajów Unii Europejskiej.

 

Skuteczna diagnostyka SARS-CoV-2

Skuteczna diagnostyka jest kluczowa w walce z pandemią. Rodzaje testów diagnostycznych różnią się jednak od siebie, opierają na innych wskaźnikach i innej metodologii wykonania. Testy molekularne i serologiczne mają różne zastosowanie oraz wielu beneficjentów. Zgodnie z zaleceniami WHO, ECDC, AOTMiT oraz PTEiLChZ podstawową techniką stosowaną w potwierdzaniu zakażenia SARS-CoV-2 są metody molekularne, wykrywające materiał genetyczny wirusa w wydzielinach chorego pobranych zwłaszcza z błoń śluzowych nosa i gardła. Co w takim razie z innymi metodami? Jakie testy powinniśmy wykonywać? Jak interpretować uzyskane wyniki ?

Lipcowe rocznice w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu

W lipcu w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu obchodzone są bardzo ważne rocznice: 18. rocznicę przeprowadzenia przez prof. Henryka Skarżyńskiego pierwszej w świecie operacji przywracającej słuchu osobie z częściową głuchotą oraz 28. rocznicę przeprowadzenia przez prof. Henryka Skarżyńskiego pierwszej w Polsce operacji wszczepienia implantu ślimakowego sobie niesłyszącej. 16 lipca 1992 r. po raz pierwszy w Polsce implant ślimakowy otrzymał dorosły pacjent, a dzień później – dziecko.

reklama

Apel pacjentów hematologicznych

W związku z kończącym się okresem obowiązywania decyzji refundacyjnej dla podskórnych form leczenia, 1500 pacjentów hematoonkologicznych apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie wszystkich niezbędnych działań i decyzji, pozwalających na zagwarantowanie dostępu do podskórnej formy leczenia. Istnieje obawa, że od września ta opcja terapeutyczna przestanie być całkowicie dostępna dla chorych.

reklama
Gabinet Prywatny lekarza POZ

ISSN: 1230-4719

IC: 72.43 pkt

Edukacja: 5 pkt

reklama
reklama
reklama

Na skróty

Informacje

 

Copyright © Medyk sp. z o.o

Strona przeznaczona dla specjalistów - osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Strona używa pliki cookies, w celu polepszenia użyteczności i funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Korzystając ze strony potwierdzasz swoje uprawnienia oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności. OK