2021-09-09

Pełne wyniki przełomowego badania III fazy EMPEROR-Preserved wskazują, że empagliflozyna zapewnia bezprecedensową, 21-procentową redukcję ryzyka względnego wystąpienia złożonego pierwszorzędowego punktu końcowego w postaci zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca u dorosłych pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową (HFpEF) w porównaniu z placebo. 

2021-09-07

Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej Duchenne’a przypada co roku 7 września. Data jest ściśle związana z chorobą, ponieważ gen DMD, kodujący białko dystrofiny, jest najdłuższym znanym ludzkim genem i składa się z 79 egzonów. W tym roku hasłem obchodów tego dnia jest „Dorosłe życie & Duchenne”. Dorosłość jest bowiem tym aspektem życia, o którym niewiele się mówi w kontekście DMD − choroba dotyczy chłopców, objawia się we wczesnym dzieciństwie (ok. 3.-5. r.ż.), a jej postępujący przebieg powoduje, że chorzy umierają w wieku ok. 20-30 lat.

reklama ...
2021-09-06

Opublikowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 26 sierpnia br. wykaz technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej powinien zostać rozszerzony tak, aby faktycznie obejmował pełne spektrum tych technologii lekowych, które mogą przynieść istotną poprawę wskaźników zdrowotnych Polaków. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy o Funduszu Medycznym – inicjatywy ustawodawczej Prezydenta – Ustawa wprowadza mechanizm identyfikowania niezaspokojonych potrzeb medycznych, co będzie stanowiło jedno z kryteriów wczesnego i warunkowego dostępu do technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej oraz o wysokim poziomie innowacyjności dedykowanych szczególnie chorobom nowotworowym oraz rzadkim.

reklama ...
2021-09-03

W Journal of the American Academy of Dermatology islandzcy badacze opublikowali wyniki populacyjnego badania, w którym dane 6880 chorych na raki skóry (podstawnokomórkowe i/lub płaskonabłonkowe) porównano z danymi 69 620 zdrowych osób stanowiących grupę kontrolną. W badaniu oceniono m.in. wpływ przyjmowania metforminy na ryzyko wystąpienia raka skóry. Metformina jest jednym ze starszych leków, które są stosowane w leczeniu cukrzycy. 

2021-09-02

Mimo licznych apeli środowisk medycznych i organizacji pacjenckich, jedyna terapia o udowodnionej skuteczności, która powinna być stosowana u pacjentów z nieoperacyjnym zaawansowanym rakiem kolczystokomórkowym wciąż pozostaje bez refundacji. Dostęp do niej w ramach RDTL mają jedynie nieliczni. Już w sierpniu 2020 r. cemiplimab, czyli innowacyjna terapia za pomocą przeciwciał monoklonalnych, wskazywany był przez ekspertów w dziedzinie onkologii klinicznej, w tym konsultantów – krajowego i wojewódzkich, jako priorytet refundacyjny.  Niestety minął rok, a pacjenci z nieoperacyjnym rakiem kolczystokomórkowym nadal nie mają powszechnego dostępu do refundowanej terapii – mówi Joanna Konarzewska-Król, dyrektor Fundacji Onkologicznej Nadzieja.

2021-09-01

Nowotwory stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w naszym kraju. Każdego roku choroba diagnozowana jest u nawet u 170 tys. pacjentów, a umiera blisko 100 tys. osób. Dlatego tak istotna jest wczesna diagnostyka i badania kontrolne pozwalające wykryć nowotwór we wczesnej fazie jego rozwoju. Warto również zaznaczyć, że 1 na 10 przypadków choroby ma podłoże genetyczne, dlatego możemy dużo wcześniej określić ryzyko jej wystąpienia. Umożliwiają to badania genetyczne, które pozwalają odnaleźć niektóre zmiany w sekwencji DNA, mogące ostatecznie prowadzić do pojawienia się nowotworu.

2021-08-27

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest chorobą o przewlekłym charakterze i podłożu autoimmunologicznym. Przyczyny jej występowania wciąż nie są znane, jednak istnieje szereg czynników, które mogą wpływać na jej rozwój, m.in. genetyczne, zakaźne, hormonalne oraz immunologiczne. Najczęściej pierwsze objawy choroby rozwijają się pomiędzy 20. a 55. r.ż.

2021-08-25

Najnowsze wytyczne ekspertów i konsultantów krajowych w dziedzinie neurologii i psychiatrii potwierdzają trwały związek między migreną a depresją. Migrena szczególnie często współistnieje z depresją. Z kolei depresja zwiększa 3-krotnie ryzyko wystąpienia migreny oraz przejścia migreny epizodycznej w postać przewlekłą. Niemal wszystkie leki stosowane doraźnie w napadzie migreny, jak i w profilaktyce, zaostrzają przebieg depresji i wpływają na skuteczność jej leczenia. Natomiast leki stosowane w leczeniu depresji nasilają objawy migrenowe.

2021-08-13

Sytuacja pacjentów z rakiem płuca

Raport "Rak płuca 2021"

125 mln zł – takie koszty absencji chorobowej generuje co roku rak płuca w Polsce. To trzeci wynik, po raku piersi i raku gruczołu krokowego. Koszty te to jedynie niewielki odsetek całkowitych kosztów pośrednich związanych z tym nowotworem, które w 2017 r. zostały oszacowane na 3,3 mld zł. Na tę kwotę składają się m.in. przedwczesne zgony chorych, niezdolność do pracy, prezenteizm chorych i opiekunów oraz absenteizm opiekunów. O sposobach na zmianę tych liczb i sytuacji pacjentów z rakiem płuca przeczytać można w raporcie „Rak Płuca 2021” opracowanym na zlecenie Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych przez specjalistów HealthQuest oraz HTA Consulting.

2021-08-11

Choroby związane z nietrzymaniem moczu, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, wciąż są tematem tabu. Szacuje się, że nietrzymanie moczu (NTM) dotyczy nawet 2-3 mln  kobiet w Polsce. Liczba ta może być jednak znacznie większa, ze względu na częste ukrywanie tej dolegliwości przez pacjentów. Eksperci kampanii „Zentiva – Zmieniamy Przyzwyczajenia” przekonują, że warto zgłosić się po pomoc, ponieważ ponad 90% przypadków nietrzymania moczu da się skutecznie leczyć. Kluczem do sukcesu jest profilaktyka, odpowiednie leczenie oraz indywidualne podejście do pacjenta.

Copyright © Medyk sp. z o.o