2020-12-22 Aktualności

21 grudnia 2020 r. ukazało się Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2021 r. Na liście znalazły się m.in. leki dla chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną, lek naldemedyna do leczenia zaparć indukowanych opioidami u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową i uprzednio leczonych bezskutecznie środkami przeczyszczającymi, u których nie jest stosowany inny antagonista opioidowy.

Nowym lekiem w wykazie jest seleksypag stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego w populacji dorosłych pacjentów w połączeniu z inhibitorem PDE-5 oraz antagonistami receptorów endotelinowych w przypadku III klasy czynnościowej. Chorzy z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego będą mieli dostęp do alemtuzumabu. Na liście znalazł się pembrolizumab (w skojarzeniu z chemioterapią) dla  pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca o typie płaskonabłonkowym lub niepłaskonabłonkowym. Lek ten będzie także dostępny w uzupełniającym leczeniu czerniaka skóry. Na liście w uzupełniającym leczeniu czerniaka skóry znalazły się również: niwolumab, dabrafenibum, trametinibum.

Nowym lekiem na liście jest durwalumab do stosowania w leczeniu konsolidującym chorych na miejscowo zaawansowanego, nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca. Kolejnym lekiem jest ozymertynib dla chorych wcześniej niepoddawanych systemowemu leczeniu z powodu zaawansowanego nowotworu płuca. Wśród leków refundowanych znalazł się też  ixekizumabum dla pacjentów z aktywną postacią łuszczycowego zapalenia stawów oraz certolizumabum pegol dla chorych z umiarkowaną i ciężką postacią łuszczycy plackowatej.

Copyright © Medyk sp. z o.o