Gabinet prywatny

twitter
logowanie/rejestracja

Diagnostyka obrazowa zakażeń układu moczowego u dzieci. Cz. I

Piśmiennictwo

1. Żurowska A, Wasilewska A, Jung A i inni. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTNFD). Forum Medycyny Rodzinnej. 2016;10(4):159-178.
2. Chung EM, Soderlund KA, Fagen KE. Imaging of the pediatric urinary system. Clinical Radiology N Am. 2017;55(2):337-357.
3. Kiliś-Pstrusińska K. Zakażenia układu moczowego. Praktyka Lekarska. Zeszyty Specjalistyczne. 2012;9(72):6-8.
4. Shaw KN, Gorelick M, Mc Gowan KL, et al. Prevalence of urinary tract infection in febrile young children in the Emergency Department. Pediatrics. 1998; 102(2) e16: 1-5.
5. Shaikh N, Morone NE, Bost J et al. Prevalence of urinary tract infection in childhood: a meta – analysis. The Pediatric Infectious Disease Journal 2008;27(4):302-308.
6. Baka-Ostrowska. Zakażenia układu moczowego u dzieci. Przegląd Urologiczny. 2006;6(40). Available: http://www.przeglad-urologiczny.pl/artykul.php?353
7. Bochniewska V, Jung A, Żuber J. Zakażenia układu moczowego u dzieci. Pediatria i Medycyna Rodzinna. 2012;8(1):12-22.
8. Hoberman A, Wald ER, Hickey RW, et al. Oral versus initial intravenous therapy for urinary tract infections in young febrile children. Pediatrics. 1999;104(1):79-86.
9. Conway PH, Cnaan A, Zaoutis T, Henry BV, Grundmeier RW, Keren R. Recurrent urinary tract infections in children: risk factors and association with prophylactic antimicrobials. JAMA. 2007;209(2):179-186.
10. Peters CA, Skoog SJ, Arant BS, et al. Summary of the AUA guideline on management of primary vesicoureteral reflux in children. The Journal of Urolo. 2010;184:1134-1144.
11. Tyloch JF, Woźniak AP, Wieczorek AP. Standards of the Polish Ultrasound Society – update. Ultrasound examination of the kidneys, ureters and urinary bladder. Journal of Ultrasonography. 2013;13(54):293-307.
12. Rossleigh MA. Renal infection and vesico-uretic refl ux. Seminars in Nuclear Medicine. 2007;37(4):261-268.
13. Rosenberg AR, Rossleigh MA, Brydon MP, et al. Evaluation of acute urinary tract infection in children by dimercaptosuccinic acid scintig-raphy: A prospective study. The Journal of Urology. 1992;148:1746-1749.
14. Majd M, Rushton HG, Jantausch B et al. Relationship among vesi – coureteral reflux, p-fi mbriated Escherichia coli and acute pyelonephritis in children with febrile urinary tract infection. The Journal of Pediatrics. 1991;199:578-
585.
15. Ditchfi eld MR, De Campo JF, Cook DJ, et al. Vesicoureteral reflux: an accurate predictor of acute pyelonephritis in childhood urinary tract infection? Radiology. 1994;190(2):413-415.
16. Tuth L. Vesicoureteral refl ux and urinary tract infection: evolving practices and current controversis in pediatric imaging. AJR. 2009;192(5):1197-1208.
17. Adrissino G, Dacco V, Testa S, et al. Epidemiology of chronic renal failure in children: data from the ItalKid project. Pediatrics. 2003;111:e382-e387.
18. North American Pediatric Renal Trials and Collaborative Studies, Annual report (2008). Available: https://web.emmes.com/study/ped. (Last access: 1 Feb 2015).
19. Kirpalani H, Epelman M, Mernagh J.[ Red. pol.] Broszewska-Kornacka M, Gruszczyńska K, Machnikowska-Sokołowska M, Seliga-Siwecka J. Diagnostyka obrazowa noworodka. I wyd. Warszawa: Medipage; 2015.
20. Jakubowski W. USG układu moczowo-płciowego. Ogólnopolski Przegląd Medyczny. 2008;6:46-48.
21. Jakubowski W. Diagnostyka ultrasonografi czna w chorobach nerek. Praktyczna Ultrasonografia. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografi i. Zamość 2004.
22. Riccabona M, Avni FE, Damasio MB, et al. ESPR Uroradiology Task Force and ESUR Paediatric Working Group – Imaging recommendations in paediatric uroradiology, part V: childhood cystic kidney disease, childhood renal
transplantation and contrast – enhanced ultrasonography in children. Pediatric Radiology. 2012;42:1275-1283.
23. Szopiński T, Sudoł-Szopińska I. Diagnostyka Ultrasonografi czna w Urologii. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografi i. I wyd. Warszawa – Zamość 2007.
24. Jakubowski W. Standardy badań ultrasonografi cznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografi i. IV wyd. Warszawa 2011.
25. Leroy S, Vantalon S, Larakeb A, et al. Vesicoureteral refl ux in children with urinary tract infection: comparison of diagnostic accuracy of rehal US criteria. Radiological Society of North America. 2010;255(3):890-898.
26. Tiballs JM, DeBrun R. Primary vesicoureteral refl ux – how useful is postnatal ultrasound. Archives of Disease in Childhood. 1996;75(5):444-447.
27. Marshall JL, Johnson ND, DeCampo MP. Vesicoureteric refl ux in children: prediction with color Doppler imaging. Radiological Society of North America. 1990;175:355-358.
28. American Academy of Pediatrics. Urinary Tract Infection: Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Management of the Initial UTI in Febrile Infants and Children 2 to 24 Months. Pediatrics 2011;128(3):595-610.
29. Shaikh N, Ewing AL, Bhatnagar S, et al. Risk of renal scarring in childreb with a fi rst urinary tract infection: a systematic review. Pediatrics 2010;126(6): 1084-1091.
30. Shaikh N, Morone NE, Lopez J, et al. Does this child have a urinary tract infection? Journal of the American Medical Association. 2007;298(24):2895-2904.
31. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Urinary tract infection in children. 2007. Available: http://guidance.nice.org.uk/CG54.
32. Riccabona M, Avni FE, Blickman JG et al. Imaging recommendations in paediatric uroradiology: minutes of the ESPR workgroup session in urinary tract infection, fetal hydronephrosis, urinary tract ultrasonography and voiding
cystouretherography. Pediatric Radiology. 2007;38:138-145.
33. Annukka Hannula. Imaging Studies of Urinary Tract in Children with Acute Urinary Tract Infection. University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty od Medicine Institute of Clinical Medicine, Department of Pediatrics 2012. Available: http://jultika.oulu.fi /fi les/isbn9789514298271.pdf
34. Skobejko-Włodarska L. Odpływ pęcherzowo-moczowodowy – współczesne poglądy i leczenie. Nowa Pediatria. 2004;3:119-128.
35. Lebowitz RL, Olbing H, Parkkulainen KV, et al. International system of radiographic grading of vesicoureteric reflux. The International Reflux Study in Children. Pediatric Radiology. 1985;15(2):105-109.
Administratorem bazy danych jest Medyk Sp. z o.o. NIP 5260204920 z siedzibą w Warszawie. Nasza polityka prywatności.
Informacje podane podczas rejestracji konta będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się i aktywnego korzystania z naszych portali: lekwpolsce.pl oraz gabinetprywatny.pl
Rejestrując się wyrażasz zgodę na wpisanie podanych danych do bazy danych.
Administratorem bazy danych jest Medyk Sp. z o.o. NIP 5260204920 z siedzibą w Warszawie. Nasza polityka prywatności.
reklama
Przetwarzamy dane osobowe, takie jak adres IP, unikalny identyfikator, dane przeglądania. Wykorzystujemy te dane jedynie w uzasadnionym interesie biznesowym. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych Twojej przeglądarki internetowej. Strona używa pliki cookies, jedynie w celu polepszenia użyteczności i funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Strona przeznaczona dla specjalistów - osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Korzystając ze strony potwierdzasz swoje uprawnienia oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Nasza polityka prywatności. OK