Gabinet prywatny

twitter
logowanie/rejestracja

Wyniki badań klinicznych ozymertynibu i durwalumabu - leków dla chorych na raka płuc

ESMO 2017

Wyniki badania III fazy FLAURA, przedstawione w sesji prezydialnej Kongresu European Society of Medical Oncology (ESMO) 2017 potwierdziły, że zastosowanie ozymertynibu zmniejsza ryzyko progresji choroby lub śmierci o ponad połowę we wszystkich badanych podgrupach pacjentów, w tym również u chorych z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego. Bezprecedensowa mediana czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) wyniosła 18,9 miesięcy w porównaniu z 10,2 miesiącami przy obecnie obowiązującym leczeniu pierwszej linii inhibitorami EGFR (erlotinib i gefitynib). 

Światowy Tydzień IPF

Polskie Towarzystwo Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc do udziału w obchodach „Światowego Tygodnia IPF”, które odbędą się w dniach 16, 17 oraz 20 września w Warszawie. Idiopatyczne włóknienie płuc (IPF) to rzadka, śmiertelna i trudna do rozpoznania choroba. Rocznie zapada na nią w Polsce ok. 2000 osób.

Terapia dwulekowa z użyciem dabigatranu – mniej powikłań krwotocznych

Badanie RE-DUAL PCI™

W badaniu RE-DUAL PCI™ oceniano działanie przeciwzakrzepowe terapii dwulekowej z użyciem dabigatranu bez aspiryny u chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków (AF), u których wykonano przezskórną interwencję wieńcową (PCI) i wszczepienie stentu. Wyniki wskazują na istotnie niższy odsetek poważnych lub klinicznie znaczących, innych niż poważne, krwawień w przypadku terapii dwulekowej z użyciem dabigatranu w porównaniu do terapii trójlekowej z użyciem warfaryny.

Wydatki na leczenie należy traktować jako inwestycję, a nie koszty

Straty społeczno-gospodarcze spowodowane rakiem piersi, szyjki macicy i jajnika znacząco przewyższają środki przeznaczane na samo leczenie. Brak zastosowania odpowiednich terapii u walczących z chorobą onkologiczną osób to bezpośrednie zagrożenie zdrowia pacjentów, a także – rozwoju gospodarczego kraju. W latach 2010-2014 roczne środki przeznaczane przez NFZ na leczenie tych trzech grup nowotworów wzrosły z 623,5 mln zł do 695,7 mln zł. Roczne koszty pośrednie tych schorzeń wzrosły natomiast z 3,75 mld zł w 2010 roku do aż 4,41 mld zł w roku 2014.

Uszkodzenia wątroby - badania laboratoryjne

Wątroba odpowiada za wiele przemian zachodzących w ludzkim organizmie. Odbywają się w niej zarówno procesy syntezy, magazynowania i metabolizowania różnych związków, jak też ich detoksykacja. Część z tych związków może być dla niej zabójcza. Dotyczy to zarówno związków produkowanych w organizmie (endogennych), do których należą amoniak, bilirubina, produkty powstające w jelitach oraz niektóre hormony, jak też dostarczanych z zewnątrz (egzogennych), takich jak leki, narkotyki, trucizny, alkohole, parafarmaceutyki i zioła.

Rak tarczycy - 3 kroki profilaktyki

Wrzesień to światowy miesiąc budowania świadomości na temat raka tarczycy. Ten nowotwór 3-krotnie częściej dotyka kobiety niż mężczyzn. Każdego roku diagnozowany jest u 3 tys. osób w Polsce; jest także nowotworem o jednej z najszybciej rosnących zachorowalności w USA i Europie. Eksperci przewidują, że przy utrzymaniu tej tendencji, rak tarczycy do 2025 r. stałby się najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet w Stanach Zjednoczonych.

Szczepionki przeciw grypie już w aptekach

Jak co roku wraz z początkiem września rusza kolejny sezon szczepień przeciw grypie. Nowe szczepionki trafiły już do zakładów opieki zdrowotnej oraz do aptek. Dodatkowo w tym roku Polacy po raz pierwszy mogą skorzystać ze szczepionek czterowalentnych, które zapewniają najszerszą możliwą ochronę przed grypą. Jak podkreślają eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, szczepienia przeciw grypie należy wykonać jak najszybciej, by zdążyć zarówno przed jesiennym sezonem infekcyjnym, jak i przed szczytem zachorowań na grypę, który w Polsce trwa od stycznia do marca.

Insulina lispro Sanofi® dopuszczona do obrotu w UE

Firma Sanofi ogłosiła, że Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Europie preparatu Insulina lispro Sanofi® (roztwór insuliny lispro 100 jedn./ml). Jest to pierwszy lek biopodobny do krótko działającej insuliny zatwierdzony w Unii Europejskiej. Decyzja została wydana na podstawie programu badań klinicznych obejmującego ponad 1000 pacjentów z cukrzycą typu 1 lub typu 2. Dzięki temu produktowi biopodobnemu jest szansa na obniżenie kosztów leczenia analogami insuliny, a tym samym ogólnych kosztów terapii cukrzycy.

Kladrybina w tabletkach dopuszczona do obrotu

Firma naukowo-technologiczna Merck poinformowała o wydaniu przez Komisję Europejską Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego w tabletkach do podawania doustnego zawierającego kladrybinę, w leczeniu wysokoaktywnej rzutowej postaci stwardnienia rozsianego (RMS) w 28 krajach Unii Europejskiej (UE), a także w Norwegii, Liechtensteinie i Islandii. W pierwszej kolejności lek pojawi się na rynkach w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Zaawansowany rak piersi może być skutecznie leczony

Podczas Letniej Akademii Onkologicznej (sierpień, Warszawa) eksperci rozmawiali o leczeniu zaawansowanego raka piersi. Podkreślili, że skuteczność leczenia kobiet po nawrocie choroby uległa w ostatnich latach znacznej poprawie i powinno się unikać stwierdzenia, że jest to choroba nieuleczalna. Ważne, aby leczenie zaawansowanego raka piersi zapewniało możliwie jak najlepszą jakość życia kobiet. Dzięki postępowi medycyny możliwe jest poszukiwanie zupełnie nowych metod leczenia, które mają przede wszystkim rozregulować metabolizm komórki nowotworowej i wpłynąć na jej otoczenie, tak aby guz nowotworowy nie czynił szkód. Każdego miesiąca ukazują się doniesienia, które mogą w przyszłości skutkować powstaniem nowych sposobów leczenia.

reklama
Producenci informują
więcej »
reklama
Gabinet Prywatny
reklama

Na skróty

Informacje

 

Copyright © Medyk sp. z o.o

Uwaga, ta strona używa COOKIES
Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.
×