Gabinet prywatny

twitter
logowanie/rejestracja

Projekt nowej listy refundacyjnej

Zacznie obowiązywać od 1 września 2017 r.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt nowej listy refundacyjnej, która zacznie obowiązywać od 1 września 2017 r. W porównaniu do XXXIV obwieszczenia, obowiązującego od 1 lipca 2017 r., projekt XXXV obwieszczenia refundacyjnego zawiera przedstawione poniżej zmiany.

Kardiologiczne procedury hybrydowe u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca

Procedury hybrydowe w kardiologii łączą w sobie techniki zabiegowo-interwencyjne z procedurami chirurgicznymi. Do niedawna uznawane za nowość, dziś wykorzystywane są coraz częściej w codziennej praktyce kardiologicznej. Według prognoz zapotrzebowanie na zabiegi hybrydowe będzie sukcesywnie rosło, w tym u chorych z zaburzeniami rytmu serca. "Mamy coraz więcej pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, którzy są poddawani zabiegom ablacji lub żyją długie lata z urządzeniami wszczepialnymi i z czasem wymagają poddania się dodatkowym interwencjom. Niekiedy takie zabiegi są bardzo złożone i wymagają zaangażowania wielu specjalistów różnych dziedzin medycyny oraz najwyższej jakości specjalistycznego sprzętu" – mówią eksperci Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Lekarze przeciw grypie

Wyszczepialność przeciw grypie w poprzednim sezonie grypowym wyniosła zaledwie 3,4%. W związku z tym eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zainicjowali nowy projekt pod nazwą „Lekarze przeciw grypie”. Ze względu na to, że pracownicy służby zdrowia są głównym źródłem informacji i ich opinie przekładają się na efektywność profilaktyki grypy, postanowili zawalczyć o zdrowie swoich pacjentów, którzy chętniej poddają się szczepieniom, jeśli są rekomendowane przez osoby będące dla nich autorytetem.

Poprawa profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów płuca. Rekomendacje zmian

Raport

W Polsce co roku rozpoznaje się nowotwór płuca u ok. 14 600 mężczyzn i 7000 kobiet. Eksperci alarmują, że niska przeżywalność w raku płuca związana jest z późnym rozpoznaniem choroby, aż 85% przypadków jest diagnozowanych w stadium zaawansowanym. "Biorąc pod uwagę ciężar i wagę problemu, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych wraz z Fundacją Wygrajmy Zdrowie, Stowarzyszeniem Walki z Rakiem Płuca w Szczecinie oraz ekspertami ochrony zdrowia i autorytetami medycznymi przygotowała propozycje kompleksowych rozwiązań mających na celu poprawę profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów płuca w Polsce" informuje Krystyna Wechmann, prezes Koalicji.

Epidemiologia urazów mózgu

Urazy głowy są szerokim terminem, poza urazami mózgu obejmują urazy czaszki. Lepszym terminem, który dotyczy jedynie urazu mózgu, jest urazowe uszkodzenie mózgu (TBI – traumatic brain injury). TBI często określa się mianem „cichej epidemii”. Szacuje się, że w Europie każdego roku z powodu jakieś formy TBI cierpi 2,5 mln osób. Głównym zadaniem zdrowia publicznego jest ciągłe monitorowanie urazów głowy w celu wprowadzenia metod prewencyjnych, które pozwolą zmniejszyć liczbę tych urazów. Leczenie urazów mózgu obejmuje postępowanie operacyjne i zachowawcze.

Rozpoznanie i leczenie dny moczanowej

Dna moczanowa to zapalna choroba stawów, w przebiegu której kryształy moczanu jednosodowego odkładają się w stawach, tkankach i narządach. Może przebiegać w postaci napadowego zapalenia stawów, które ustępuje pod wpływem leczenia, ale z upływem czasu może przechodzić w formę przewlekłego, destrukcyjnego zapalenia stawów. Ostatnie dane epidemiologiczne wskazują, że dna moczanowa występuje coraz częściej i jest najczęstszą przyczyną zapalenia stawów w krajach wysoko rozwiniętych. Dna moczanowa to jedyna postać zapalenia stawów, która jest potencjalnie możliwa do wyleczenia przy zastosowaniu bezpiecznych, tanich i zazwyczaj dobrze tolerowanych leków obniżających stężenie kwasu moczowego. Nadal jednak pozostaje chorobą źle rozpoznawaną i najczęściej suboptymalnie leczoną. W pracy przedstawiono aktualne zasady rozpoznawania i leczenia dny moczanowej, zarówno w jej ostrym, jak i przewlekłym okresie.
 

Probiotykoterapia w profilaktyce i leczeniu wybranych schorzeń

aktualny stan wiedzy

Od czasu powstania koncepcji probiotyku wpływ szczepów bakteryjnych na organizm człowieka znajduje się w kręgu zainteresowań badaczy. Dowody na skuteczność probiotyków w profilaktyce i leczeniu pochodzą z badań interwencyjnych przeprowadzonych na ludziach, które oceniają specyficzne właściwości poszczególnych szczepów probiotycznych, jak też są pomocne do określenia skutecznej dawki probiotyku. Opracowanie zawiera aktualny stan wiedzy dotyczący probiotykoterapii w profilaktyce i leczeniu wybranych stanów chorobowych.

Przesiewowa i pogłębiona ocena stanu odżywienia pacjentów

Aktualnie dysponujemy wieloma metodami umożliwiającymi ocenę stanu odżywienia. Począwszy od prostych narzędzi ankietowych, poprzez badania antropometryczne, laboratoryjne, aż do bardziej zaawansowanych metod diagnostycznych, jak np. badanie impedancji bioelektrycznej (Bioelectrical Impedance Analysis, BIA). Wszystkie powyższe metody oceny zmierzają do postawienia diagnozy dotyczącej stanu odżywienia. Jest to niezwykle ważne w szczególności wśród pacjentów przyjmowanych do szpitala, u których prawdopodobieństwo rozwinięcia niedożywienia znacząco wzrasta. Celem niniejszej pracy było przedstawienie opisu dostępnych metod oceny stanu odżywienia oraz wskazanie celowości ich zastosowania w identyfikacji niedożywienia.

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2017

najważniejsze zmiany i zasady dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Począwszy od 2005 r., Polskie Towarzystwo Diabetologiczne rokrocznie publikuje rekomendacje dotyczące leczenia chorych na cukrzycę. Zalecenia są opracowywane przez grupę uznanych ekspertów na podstawie zasad medycyny opartej na faktach i obejmują najważniejsze zagadnienia współczesnej diabetologii. Po raz pierwszy uzupełniono zalecenia o siłę dowodów naukowych, co wraz z wieloma mniejszymi korektami przyczyniło się do większej jasności rekomendacji. Znajomość zmian w leczeniu cukrzycy typu 2 jest szczególnie ważna i użyteczna dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Obecna wersja zaleceń akcentuje konieczność indywidualizacji celów i zasad leczenia.

Nowe metody leczenia otyłości

Aktualnie dysponujemy wieloma metodami leczenia otyłości. Do podstawowych metod zaliczyć należy zmianę stylu życia realizowaną poprzez stosowanie diety redukcyjnej, uwzględniającej odpowiednie proporcje pomiędzy poszczególnymi makroskładnikami, oraz zwiększenie aktywności fizycznej. W przypadku gdy podstawowe metody nie są wystarczające, dobrze jest rozważyć metody dodatkowe, takie jak farmakoterapia, czy leczenie bariatryczne. Celem niniejszej pracy było przedstawienie opisu dostępnych metod leczenia otyłości oraz wskazanie celowości ich zastosowania.

reklama
Producenci informują
więcej »
reklama
Gabinet Prywatny
reklama

Na skróty

Informacje

 

Copyright © Medyk sp. z o.o

Uwaga, ta strona używa COOKIES
Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.
×